Uncategorized

Radomscy terytorialsi szkolili się ze specjalsami

Radomscy terytorialsi z 62 Batalionu Lekkiej Piechoty uczestniczyli w szkoleniu pod okiem specjalsów z Mobilnego Zespołu Szkoleniowego.

Cyklicznie odbywają się kursy o charakterze instruktorsko-metodycznym, podczas których żołnierze przyswajają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu zielonej taktyki, obsługi broni, planowania działań. Realizowane są także tematy dotyczące funkcjonowania w lesie.

Ukończenie kursu z Mobilnym Zespołem Szkoleniowym pozwoli absolwentom na późniejsze nauczanie żołnierzy, którzy będą brali udział w szkoleniach podstawowych skierowanych dla kandydatów do 6MBOT.

Byli specjalsi działają jako MZSz (Mobilny Zespół Szkoleniowy) przekazując swoją wiedzę, którą wykorzystywali na misjach poza granicami kraju m.in w Iraku czy Afganistanie. Celem powstania MZSz jest ujednolicenie szkolenia w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz przekazywanie praktyczno-merytorycznej wiedzy przyszłym instruktorom pozwalającej na odpowiednie przygotowanie żołnierzy terytorialnej służby wojskowej do prowadzenia działań charakterystycznych dla formacji WOT. Żołnierze 62 blp w Radomiu mieli możliwość czerpania wiedzy od byłych żołnierzy elitarnych jednostek, takich jak Grom czy Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.

Cieszę się, że po raz kolejny żołnierze 62 batalionu mają możliwość czerpania wiedzy od byłych żołnierzy wojsk specjalnych. Dzięki temu terytorialsi z Radomia poszerzają swoją wiedzę, ale również są gotowi do przekazywania jej dalej. To niezwykle ważne dla budowy potencjału Wojsk Oborny Terytorialnej, w tym 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz radomskiego batalionu

– powiedział ppłk Artur Wasilewski – dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu.

Kurs instruktorsko-metodyczny zakończył się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę. Radomscy terytorialsi otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Źródło informacji i foto: 62 Batalion Lekkiej Piechoty w Radomiu