O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Radomska Straż Graniczna zatrzymała poszukiwanego Wietnamczyka

Co się odwlecze to nie uciecze – radomska Straż Graniczna zatrzymała poszukiwanego Azjatę za czyn sprzed 6 lat.

Wczoraj (24 maja 2023 roku) na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Radomiu zatrzymali poszukiwanego cudzoziemca za usiłowanie wyłudzenia podstępem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz posłużenie się paszportem, w którym znajdowała się przerobiona francuska wiza.

Zatrzymany mężczyzna to 45-letni obywatel Wietnamu, który został zatrzymany przez radomskich funkcjonariuszy na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, do którego zgłosił się w celu wyjaśnienia braków formalnych we wniosku o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terenie Polski. Podczas legitymowania funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że dane mężczyzny figurują w systemach jako osoby poszukiwanej, którą należy zatrzymać. Wpis został dokonany przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Po raz pierwszy mężczyzna ubiegał się o pobyt na terytorium RP w 2017 roku w radomskiej delegaturze MUW –  wtedy jego wniosek został rozpatrzony odmownie. Wówczas – składając wniosek – Wietnamczyk legitymował się swoim oryginalnym paszportem, w którym zamieszczona była sfałszowana francuska wiza, co zresztą potwierdziło późniejsze dochodzenie w sprawie.

Od tego czasu cudzoziemiec znajdował się w zainteresowaniu organów ścigania – do wczoraj, kiedy to został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Radomia. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania wyłudzenia podstępem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP, poprzez przedłożenie przed pracownikiem Delegatury MUW w Radomiu paszportu wietnamskiego, w którym znajdowała się przerobiona na wzór oryginalnej francuska wiza typu C. Ostatecznie mężczyzna zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż właściwy urząd odmówił mu wydania zezwolenia (art. 272 kk. w zb. z art. 270 § 1kk.).

Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w trybie art. 335 kpk. zasądziła wobec Wietnamczyka karę w postaci roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, karę grzywny w wysokości 250 stawek po 20 złotych, a także  ustanowiła nadzór kuratorski na czas kary. Po zakończeniu czynności cudzoziemiec został zwolniony.