Inwestycje Radom i okolice

Radomska uczelnia zyska nowoczesne laboratorium

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało kolejny grant inwestycyjny, który trafi do Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu.

Radomska uczelnia uzyskała drugą dotację. Kwota 12,1 mln zł przeznaczona zostanie na wykonanie projektu aparaturowego pod nazwą „Laboratorium charakteryzacji magnetomechanicznej i strukturalnej elementów z metalicznego druku 3D”.

Projekt aparaturowy obejmuje zakup m.in. drukarki 3D do proszków metalicznych spiekanych laserowo, maszyn wytrzymałościowych, mikroskopów, spektrometrów do badań składu pierwiastkowego, magnetometrów oraz dyfraktometru rentgenowskiego.

Dzięki planowanym zakupom sprzętowym możliwa będzie m.in. kontrola jakości elementów wytworzonych techniką druku 3D jak i tradycyjną technologią obróbki skrawaniem CNC. Wyjątkową cechą powstającego laboratorium będzie wykorzystanie defektoskopowych metod magnetycznych.

Przewiduje się również badania produktów tarcia, powierzchni trących oraz próbek środowiskowych z obszarów zurbanizowanych. Laboratorium służyć będzie również Wydziałowi Transportu, Elektrotechniki i Informatyki oraz innym wydziałom prowadzącym badania materiałowe i środowiskowe. Oprócz badań o charakterze naukowym otwierają się też nowe kierunki ścisłej współpracy z przemysłem metalowym w regionie radomskim.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2022-2025.

Źródło informacji i foto: Wydział Mechaniczny UTH Radom/Facebook