Radom i okolice Wiadomości

Realizacja ostatniego etapu przebudowy szpitala w Pionkach

 Waldemar Trelka, starosta powiatu radomskiego:
W październiku 2019 roku podjęliśmy niełatwą decyzję o budowie nowego szpitala w Pionkach. W maju 2020 roku była gotowa koncepcja i projekt, a w sierpniu 2020 roku ruszyła budowa pierwszego budynku, czyli pawilonu zabiegowego. Jego oficjalne otwarcie miało miejsce w marcu 2021 roku, a więc sama budowa trwała niewiele ponad rok. W styczniu 2021 roku mieliśmy już zabezpieczone pełne finansowanie na budowę drugiego budynku – pawilonu zachowawczego. Budowa tego dwupiętrowego obiektu jest prowadzona bardzo dynamicznie i zgodnie z harmonogramem, a termin realizacji ustaliliśmy na luty 2023 roku i to bez żadnych aneksów. Dziś podpisujemy umowę z firmą, która doskonale sprawdziła się na tej budowie, czyli radomską spółką Arbud Investments.

Rusza realizacja ostatniego etapu przebudowy szpitala w Pionkach. Umowa już podpisana

– To inwestycja 20-lecia w naszym powiecie, realizacja marzeń wielu pokoleń mieszkańców Pionek – mówił m.in. starosta radomski Waldemar Trelka podczas uroczystości podpisania umowy na trzeci, ostatni etap prac przy budowie nowoczesnego szpitala powiatowego w Pionkach. Prace przy modernizacji najstarszych budynków szpitala przy ul. Niepodległości o wartości ponad 13 milionów złotych zrealizuje radomska firma Arbud Investments.

W poniedziałek, 10 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą ostatniego etapu prac przy rozbudowie szpitala powiatowego w Radomiu.

W uroczystości wzięli udział posłowie Marek Suski i Anna Kwiecień, a także wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. Byli również radni miasta Pionki: przewodniczący Rady Miasta Wojciech Maślanek i pionkowscy radni Tomasz Łyżwa, przewodniczący Rady Społecznej szpitala i Wioletta Grzywacz. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu Powiatu Radomskiego: starosty Waldemara Trelki, wicestarosty Krzysztofa Kozery, przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Murawskiego oraz pionkowskich radnych powiatowych: Zbigniewa Dziubasika, członka Zarządu Powiatu i Marzeny Murawskiej. Obecne były również dyrektor szpitala Bernarda Dudek oraz Joanna Czerwińska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radomiu. Wykonawcę, spółkę Arbud Investments reprezentowali z kolei prezes Rafał Makowski oraz Krzysztof Maj, kierownik budowy szpitala w Pionkach.

Odważna decyzja i szybka budowa

Krótką historię inwestycji przedstawił starosta Waldemar Trelka.

– W październiku 2019 roku podjęliśmy niełatwą decyzję o budowie nowego szpitala w Pionkach. W maju 2020 roku była gotowa koncepcja i projekt, a w sierpniu 2020 roku ruszyła budowa pierwszego budynku, czyli pawilonu zabiegowego. Jego oficjalne otwarcie miało miejsce w marcu 2021 roku, a więc sama budowa trwała niewiele ponad rok. W styczniu 2021 roku mieliśmy już zabezpieczone pełne finansowanie na budowę drugiego budynku – pawilonu zachowawczego. Budowa tego dwupiętrowego obiektu jest prowadzona bardzo dynamicznie i zgodnie z harmonogramem, a termin realizacji ustaliliśmy na luty 2023 roku i to bez żadnych aneksów – mówił starosta Waldemar Trelka. – Dziś podpisujemy umowę z firmą, która doskonale sprawdziła się na tej budowie, czyli radomską spółką Arbud Investments.

Rewitalizacja za 13,5 miliona złotych

Przedmiotem umowy jest rewitalizacja i modernizacja najstarszych obiektów szpitalnych, czyli budynków apteki i dawnej chirurgii. W tym ostatnim będą mieścić się m.in. biura dyrekcji oraz laboratorium i inne pomieszczenia administracyjne. Na ten cel samorząd Powiatu Radomskiego otrzymał 10,2 miliona złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Szacowana wartość inwestycji to blisko 13,5 miliona złotych. Same prace budowlane mają kosztować 12,2 miliona, zaś kolejne 1,2 miliona zostanie przeznaczone na zakupy niezbędnego wyposażenia obiektów.

– Cieszę się, że mogliśmy działać w biało-czerwonej drużynie, że dzięki wsparciu naszych parlamentarzystów, udało się pozyskać niezbędne fundusze na budowę i wyposażenie nowego szpitala w Pionkach, w sumie ponad 45 milionów złotych z budżetu państwa oraz funduszy celowych. Z kolei Powiat Radomski przeznaczył na budowę blisko 31,5 miliona złotych. Cieszy mnie wsparcie lokalnych samorządów, czyli miasta oraz gminy Pionki, które w sumie przekazały na budowę 2,95 miliona złotych, za co bardzo serdecznie dziękuję radnym i włodarzom. My tego szpitala nie zabierzemy przecież do Radomia, tylko będzie służył mieszkańcom Pionek i okolic, będąc w dodatku jednym z największych pracodawców w mieście – dodał starosta Waldemar Trelka.

100 milionów dla Pionek

Jak zauważył starosta, budowa szpitala będzie kosztować blisko 80 milionów złotych, ale to nie wszystkie pieniądze, jakie otrzymał i jeszcze ma otrzymać pionkowski szpital.

– 12,5 miliona złotych z budżetu powiatu w formie pożyczek zostało przeznaczone na zapewnienie płynności finansowej placówki, przez co możliwa była spłata największej części zadłużenia,  między innymi wobec dostawców. Kolejne 8 milionów złotych chcemy zainwestować w sprzęt medyczny, czyli rezonans magnetyczny, artroskop i aparat rentgenowski, tak zwane ramię C. Składaliśmy wnioski do programu marszałkowskiego i bardzo chciałbym podziękować panu marszałkowi Adamowi Struzikowi za wsparcie dla szpitala w Pionkach, ale niestety mimo dwukrotnie składanych wniosków, nie otrzymaliśmy nawet złotówki na ten szpital. Będziemy więc składać wnioski do rezerwy ogólnej budżetu państwa, bo dotychczasowa praktyka i bardzo duże wsparcie naszych parlamentarzystów, w tym pana marszałka Stanisława Karczewskiego i pana ministra Marka Suskiego, pokazują, że rządowe wsparcie jest o wiele bardziej realne niż wszelkie mazowieckie instrumenty wsparcia – jak ja to mówię „niedorozwoju” Mazowsza – dodał Waldemar Trelka.

Według niego, łączne inwestycje powiatu w szpital w Pionkach przekroczą kwotę 100 milionów złotych, wliczając w to nakłady planowane na 2023 rok.

Posłowie o inwestycji

– Stary szpital był malutki, wręcz z ubiegłego stulecia i już nie spełniał obecnych wymogów. Dziś mamy wykończoną część szpitala w najwyższym standardzie. 100 milionów złotych to historyczna inwestycja w dziejach powiatu, a przypomnę, że powiaty mają dość skromne budżety, więc znalezienie tak wielkich środków na taką inwestycję, to naprawdę mistrzostwo świata – powiedział m.in. poseł Marek Suski.

Z kolei poseł Anna Kwiecień podkreśliła, że starania o budowę szpitala trwały od lat, ale tak naprawdę dopiero „dobra zmiana” w zarządzaniu powiatem pozwoliła na bardzo szybką realizację tej inwestycji.

– Szpital posiadał wspaniałą kadrę, która pracowała w warunkach urągających jakimkolwiek standardom, brakowało nawet windy, a pacjenci byli wnoszeni na salę operacyjną. Dzisiaj ten szpital staje się perełką powiatu i regionu, jest to ważne miejsce pracy dla wielu mieszkańców tych okolic – mówiła poseł Anna Kwiecień.

Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz zauważył, że to potężna inwestycja, których wciąż brakuje w regionie.

– Wielkie słowa podziękowania dla władz powiatu radomskiego i wszystkich radnych za podjęcie tej odważnej decyzji. Nie było jasne czy i w jakiej ilości uda znaleźć się środki zewnętrzne, ale udało się, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera samorządy przy realizacji tego rodzaju projektów – dodał wicewojewoda.

Głos zabrał również przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Murawski.

– Mam ogromną przyjemność pracować z taką radą, wspólnie udało nam się doprowadzić do tego, że w sumie 100 milionów złotych idzie na szpital w Pionkach, a przecież mamy również drugi szpital w Iłży, o który też dbamy, który też remontujemy i przeznaczamy na ten cel niemałe pieniądze. Mamy drogi powiatowe, które przebudowujemy, mamy świetne placówki edukacyjne, a wszystko to udaje się utrzymać i rozwijać właśnie dzięki mądrym decyzjom radnych i zarządu powiatu na czele z panem starostą – powiedział Krzysztof Murawski.

W imieniu mieszkańców Pionek podziękował radny Tomasz Łyżwa, przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Pionkach.

– Bardzo dużo pracy w powstanie tego szpitala włożył również radny powiatowy Zbigniew Dziubasik. My jako miasto dokładamy się do tej inwestycji i mam nadzieję, że dołożymy swoją kolejną cegiełkę do budowy tego szpitala – powiedział radny miasta Pionki.

źródło: Starostwo Powiatowe w Radomiu