Polska i świat

Realne płace zmalały w sierpniu

W porównaniu z sierpniem 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,4 proc i wyniosło 6502,6 tys. etatów. W stosunku do lipca br. – zmniejszyło się o 0,1 proc.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem ub. r. było wyższe o 12,7 proc. i wyniosło 6583,03 zł brutto. Rok do roku inflacja wzrosła o 16,1 proc., co oznacza, że realne pensje maleją i nie nadążają za inflacją. Realna płaca względem lipca br. zmniejszyła się o 2,9 proc. – podał GUS.

  Dane GUS odnoszą się do wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, w firmach o liczbie pracujących większej niż 9. Badanie GUS nie obejmuje m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, wojska, policji, wymiaru sprawiedliwości.

  „Solidarność” podkreśla, że większość pracujących Polaków nie zarabia średniej krajowej. Np. w oparciu o umowę o pracę, wynagrodzenie, które wynosi mniej niż płaca minimalna (3010 zł brutto w 2022 r.), otrzymuje 2,6 mln pracowników, czyli 20 proc. wszystkich zatrudnionych – oznacza to, że co piąty pracownik nie jest zatrudniony na pełen etat.

  W Polsce osób aktywnych zawodowo jest ok. 16,7 mln. W sektorze przedsiębiorstw pracuje ok. 6,5 mln rodaków.

  W sierpniu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o ok. 5,6 tys. etatów.

  [news:1352087]

  Źródło: solidarnosc.org.pl