Radom i okolice

RKO dla uchodźców z Ukrainy

Ze słów prof. Gertrudy Uścińskiej, prezesa ZUS. Wynika, że Zakład Ubezpieczeń społecznych będzie przyznawał i wypłacał dodatkowe wparcie dla obywateli Ukrainy. Jednym z warunków uzyskania tego rodzaju świadczenia jest przekroczenie granicy Polski po 23 lutego 2022 r. Na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia rodzice mogą otrzymać do 12 tysięcy złotych. Rodzic dziecka może sam zadecydować czy chcę otrzymywać RKO w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, czy w wysokości 500 zł przez 24 miesiące.

Wniosek RKO-U został udostępniony w języku ukraińskim. Prawidłowe jego złożenie pozwoli na zautomatyzowanie obsługi, a co za tym idzie skrócenie czasu przyznania świadczenia ZUS.

Niezbędnymi do złożenia wniosku są: polski numer identyfikacyjny PESEL rodzica i dziecka, na które wnioskuje o świadczenie, adres e-mail, polski numer telefonu, oraz numer rachunku bankowego w Polsce. Wniosek RKO-U może być złożony jedynie elektronicznie przez PUE ZUS.

O wniosek można ubiegać się od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąca, do końca 12 miesiąca życia. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony po 12 miesiącu, kapitał zostaje pomniejszony o 500 zł na każdy miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Obywatele Ukrainy mogą otrzymać pomoc w sprawie RKO w każdej placówce ZUS, podczas e-wizyty w ZUS, na infolinii pod numerem telefonu 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 oraz za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl.