O tym się mówi

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy otrzymają także uchodźcy

Środki finansowe w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego otrzymają także uchodźcy z Ukrainy. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaczęły już napływać pierwsze wnioski o przyznanie świadczenia. Zasady są bardzo podobne do tych, jakie obowiązują polskich rodziców. 

Opiekunowie mogą otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Wypłata po 500 złotych miesięcznie przez okres dwóch lat albo 1000 złotych przez 12 miesięcy. 

RKO przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Uchodźcy otrzymają świadczenie od miesiąca otrzymania przez nich numeru PESEL.

Klaudia Sułek

Źródło informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych