Radom i okolice

Straż Miejska rozpoczyna kontrolę pieców

Od pierwszych dni października Straż Miejska w Radomiu rozpoczyna kontrole pieców. Dron z zasobnikiem zwierającym stację badawczą będzie sczytywał zawartość unoszącego się dymu. Skład zbadają funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska.

 

W pierwszych dniach października Straż Miejska w Radomiu rozpocznie kontrole domowych palenisk. Do tego celu zostanie wykorzystany dron z zasobnikiem zawierającym stację badawczą Sowa. Analizę powietrza na terenie miasta będą prowadzić funkcjonariusze z Referatu Ochrony Środowiska

Straż Miejska przypomina, że kontrole na prywatnych nieruchomościach mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a w przypadku terenów, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza – przez całą dobę. Funkcjonariusze mogą prowadzić kontrolę w oparciu o posiadane upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Radomia na mocy ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Upoważniają one Straż Miejską do wejścia na posesję i sprawdzenia, czy w piecach nie są spalane śmieci.

 

Na podstawie posiadanego upoważnienia strażnik jest uprawniony do:

  1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren;
  2. przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych;
  3. żądania pisemnych lub ustnych informacji do wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyka kontroli.

Funkcjonariusze przypominają również, że każda osoba, która udaremnia wykonanie kontroli paleniska, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 225 kk). W przypadku, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

 

Od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 procent. Obecnie znowelizowano przepisy dotyczące węgla brunatnego, by do 30 kwietnia 2023 r. zawiesić zakaz sprzedaży surowca oraz kary za wprowadzanie takiego paliwa do obrotu oraz by nie karać, również do 30 kwietnia 2023 r., za łamanie uchwał antysmogowych w odniesieniu do węgla brunatnego.

Źródło informacji: Straż Miejska w Radomiu