Polska i świat

Szefowa niemieckiego MSZ: sprawa reparacji wojennych jest zamknięta

Dzisiaj minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock. Przedstawicielka Berlina stwierdziła, że sprawa reparacji wojennych jest zamknięta.

 

Dzisiaj polski minister spraw zagranicznych Zbignew Rau spotkał się z szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock. Rozmowy dotyczyły wojny na Ukrainie, dalszych sankcji gospodarczych wymierzonych w Rosję, potrzeby dalszego wsparcia wojskowego dla wojska ukraińskiego oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Minister Rau poruszył również temat reparacji wojennych dla Polski z tytułu strat poniesionych w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Minister Baerbock stwierdziła, że sprawa odszkodowań jest dla rządu niemieckiego zamknięta.

-Drogi Zbigniewie, mówiłeś też o reparacjach. Wiem, że ten temat bardzo interesuje wielu ludzi w waszym kraju i przedstawicieli mediów w waszym kraju i dlatego chcę się do tego odnieść zaraz. Wczoraj widzieliśmy w telewizji, że w drodze do Berlinie jest list. Myślę, że lepiej jest, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać o tym osobiście. Postawę Rządu Federalnego w tej kwestii już znasz. Niemcy poczuwają się, do swojej odpowiedzialności historycznej, bez jakichkolwiek ograniczeń. (…) Równocześnie kwestia reparacji z punktu widzenia Rządu Federalnego, wiesz to, jest to jest kwestią zamkniętą. Dobrą wiadomością jest i dla mnie jest ot ważne (…), że mamy wspólną przyszłość z naszą Unią Europejską – minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. .

-Społeczeństwo polskie wciąż odczuwa traumę wskutek niemieckiej napaści w 1939 r., to ogranicza i hamuje możliwości dalszego rozwoju i pogłębiania relacji polsko-niemieckich; czas najwyższy zmierzyć się z tym problemem – polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau

 

 

Wczoraj Zbigniew Rau, podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych. Treść dokumentu nie została ujawniona opinii publicznej. Nota została przekazana niemieckiemu rządowi. Po jej podpisaniu minister wystąpił przed opinią publiczną, za pośrednictwem mediów. Szef polskiej dyplomacji jest przekonany, że obie strony powinny niezwłocznie dążyć do ostatecznego i trwałego uregulowania następstw niemieckiej agresji oraz okupacji. Dzięki temu relacje polsko-niemieckie zostaną oparte za sprawiedliwości, prawdzie i doprowadzą do zamknięcia bolesnej historii. Oprócz kwestii zadośćuczynień materialnych Zbigniew Rau podkreślił podczas wystąpienia między innymi kwestię uregulowania statusu mniejszości polskiej w Niemczech oraz skutecznych działań na rzecz reprezentowania niemieckiemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej reperkusji.

 

Źródła informacji: gov.pl/web/dyplomacja; youtube.com/tvpi