O tym się mówi Radom i okolice Wiadomości

Spotkanie opłatkowe biskupa z samorządowcami

Bp. Solarczyk przełamał się opłatkiem z przedstawicielami samorządów z miast, gmin i powiatów diecezji radomskiej, z terenu czterech województw. Spotkanie miało miejsce 11 stycznia, odbywało się w refektarzu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Wzięli w nim udział marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, przewodniczący rad, a także wójtowie z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. W sumie było

Read More