O tym się mówi Radom i okolice Wiadomości

Spotkanie opłatkowe biskupa z samorządowcami

Bp. Solarczyk przełamał się opłatkiem z przedstawicielami samorządów z miast, gmin i powiatów diecezji radomskiej, z terenu czterech województw.

Spotkanie miało miejsce 11 stycznia, odbywało się w refektarzu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Wzięli w nim udział marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, przewodniczący rad, a także wójtowie z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. W sumie było obecnych ponad 100 samorządowców.

Najpierw zgromadzeni wysłuchali wykładu pt. „Narodziny Jezusa. Gwiazda betlejemska i magowie. Nauka i Tradycja o Mateuszowej narracji 2, 1-12”, który wygłosił ks. dr. hab. Jacek Kucharski, wykładowca Biblii i moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej.

Następnie ks. bp. Marek Solarczyk sprawował eucharystyczne nabożeństwo.

Do samorządowców powiedział:

– Stajemy dzisiaj, aby służyć innym. Niech nami kieruje troska o dobro wspólne. Dlatego życzę, aby ten czas był dla państwa okazją do wdzięczności za wasze poświęcenie, i zawierzenie tego wszystkiego, co jest przed nami. Niech państwa starania przyniosą jak najlepsze efekty. Niech również niosą wdzięczność, za to, co czynicie dla innych. Niech Bóg da nam wrażliwość serca.

Spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu zespołu etniczno – folkowego „Karabanio”, prowadzonego przez Marlenę i Mariusza Kowalskich. W zespole śpiewają uczniowie radomskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr. 15.

 

Źródło: radioplus.com.pl

Foto: pl.wikipedia.org