Publicystyka Religia Światełko wiary

Święte Dzieci Fatimskie – Hiacynta i Franciszek Marto

20 luty – liturgiczne wspomnienie dwójki świętych pastuszków fatimskich, rodzeństwa: Franciszka i Hiacynty Marto, którzy wraz ze swoją kuzynką Łucją widzieli objawiającą się nad dębem Matkę Bożą. Na objawienia Maryi, które miały miejsce od 13 maja do października 1917 r., były przygotowywane w 1916 r. przez Anioła Pokoju. Święte rodzeństwo, z wielkim heroizmem praktykowało cnoty chrześcijańskie. Dzieci swoim życiem, wypełnionym modlitwami, dobrymi uczynkami i licznymi wyrzeczeniami, wynagradzały za grzechy świata. Matka Boża oznajmiła im, że niedługo po objawieniach odejdą z tego świata.

Czytaj więcej