O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat

Kwalifikacja Wojskowa 2023

Celem kwalifikacji wojskowej jest ocena zdolności do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz osób, które wyraziły chęć do pełnienia służby wojskowej.

Read More