O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat

Kwalifikacja Wojskowa 2023

Minister Obrony Narodowej w dniu 23.02.2023 roku wydał rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono na okres od dnia 17 kwietnia 2023 roku do dnia 21 lipca 2023 roku.

Kwalifikacji wojskowa to procedura polegająca na wprowadzeniu danych do ewidencji wojskowej, obowiązkowym badaniu sprawności fizycznej i psychicznej. Tym badaniem są objęci mężczyźni, którzy kończą 19 lat w danym roku kalendarzowym oraz niektóre kobiety. Celem kwalifikacji wojskowej jest ocena zdolności do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz osób, które wyraziły chęć do pełnienia służby wojskowej.

Badania wykonywane podczas przebiegu kwalifikacji wojskowej to m.in.: mierzenie ciśnienia krwi, ważenie, mierzenie wzrostu, badanie oczu również pod kątem daltonizmu, badanie słuchu, badanie drożności nosa.

Lekarz ogląda stopy po to, aby wykluczyć płaskostopie. Badana jest również wada postawy czy naturalna budowa ciała. Przed stawieniem się na badania konieczne jest wykonanie morfologii krwi. Podczas komisji osoba badana musi odpowiedzieć na pytania dotyczące stanu jej zdrowia.

Na kwalifikację stawią się:

mężczyźni urodzeni w 2004 roku

– mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy do tej pory nie wzięli udziału w kwalifikacji wojskowej i w związku z tym nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

-osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej, a termin ich „niezdolności” kończy się przed upływem terminu tegorocznej kwalifikacji – kwalifikacja przedłuży ich niezdolność lub podniesie kategorię z powodu poprawy stanu zdrowia

osoby, które w latach 2021-2022 został uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej, a termin ich „niezdolności” kończy się po upływie terminu tegorocznej kwalifikacji – jeśli złożyły wniosek o zmianę
kategorii zdolności (osoby, które chcą odbyć służbę wojskową, a stan ich zdrowia na tyle się poprawił, że mogą się ubiegać o zmianę kategorii wojskowej)

kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe, lub naukę w szkołach policealnych na kierunkach przydatnych Siłom Zbrojnym RP, np. medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych, ratownictwa medycznego

wszyscy, którzy zainteresowani są służbą wojskową w wieku 18-60 lat

Szczegółowe informacje są dostępne TUTAJ

Źródło: WCR Radom
Kwalifikacja wojskowa