Radom i okolice Społeczeństwo

Pomoc społeczna i sytuacja materialna mieszkańców województwa mazowieckiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem przedstawił sytuację materialną i zakres pomocy społecznej mieszkańców województwa mazowieckiego. Według ustaleń Urzędu Statystycznego w Warszawie, w 2021 r. spadła liczba osób pobierających świadczenia w formie pieniężnej i niepieniężnej. Na przykład zasiłek celowy otrzymało 64083 osoby, o 11,8% mniej niż w 2020 r. Zasiłek

Read More