O tym się mówi Społeczeństwo

Nadal można składać wnioski na Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie, które nie jest opodatkowane i przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów. W ramach RKO rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie między 12 a 35 miesiącem życia. Dotychczas do Zakładu Ubezpieczeń wpłynęło niemal 606 tys. wniosków, najwięcej złożono ich w

Read More