O tym się mówi Społeczeństwo

Nadal można składać wnioski na Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie, które nie jest opodatkowane i przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów. W ramach RKO rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie między 12 a 35 miesiącem życia.

Dotychczas do Zakładu Ubezpieczeń wpłynęło niemal 606 tys. wniosków, najwięcej złożono ich w województwie mazowieckim, tutaj o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ubiega się ponad 94 tys. osób.

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. złotych na drugie i każde kolejne dziecko. To rodzic decyduje w jakiej formie otrzyma świadczenie: w wysokości 500 zł przez dwa lata lub w wysokości 1 000 zł przez rok. W okresie wypłaty świadczenia można raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. Rodzinny kapitał opiekuńczy ZUS wypłaca wyłącznie na wskazany we wniosku numer konta

– informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Wszelkich formalności (wniosek o RKO wraz załącznikami) należy dokonywać jedynie drogą elektroniczną przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Wnioski o RKO można składać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc życia. Złożenie wniosku w tym przedziale czasowym daje gwarancję wypłaty świadczenia od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąca życia.

Jeżeli wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy rodzic złoży po ukończeniu przez dziecko 13. miesiąca życia, kapitał przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie. To oznacza, że łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 tys. na dziecko) będzie pomniejszana o 500 zł za każdy miniony miesiąc, licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.

Źródło informacji: ZUS

Foto: Pixabay