O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Wyższe emerytury i renty. Ile dokładnie wyniesie waloryzacja?

Dzięki corocznej waloryzacji świadczeniobiorcy otrzymują wyższe emerytury i renty. Ile wynosi aktualny wskaźnik?

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. W 2023 roku przeprowadzona została waloryzacja kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki 250 zł dla emerytur w kwocie minimalnej, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rent rodzinnych i rent socjalnych. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wyniosła 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej – 125 zł brutto.

Jak informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim:

Emerytury i renty wzrosły o 14,8 procent, z gwarancją minimalnej podwyżki w zależności od pobieranego świadczenia. Minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Do tej kwoty wzrosła również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto

Waloryzacji podlegają emerytury i renty przyznane na wniosek złożony w ZUS do końca lutego 2023 roku. Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.

Największe wydatki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych ZUS przeznaczył w województwie śląskim (około 17,0 proc.), w województwie mazowieckim (około 13,9 proc.) oraz w województwie wielkopolskim (8,6 proc.). Z punktu widzenia osób pobierających świadczenie to 54,4 proc. są to wydatki, które poniesiemy na waloryzację świadczeń kobiet.

.Źródło: ZUS