O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Wkrótce nastąpią pierwsze wypłaty trzynastek

Wypłaty trzynastek rozpoczną się jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaplanował wypłaty trzynastek na następujące dni: 1 kwietnia (wypłata 31 marca), 5 kwietnia, 6 kwietnia, 10 kwietnia, 15 kwietnia, 20 kwietnia, 25 kwietnia. Oznacza to, że pierwsze świadczenia trafią do emerytów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Aby otrzymać pieniądze nie trzeba składać żadnych wniosków.

Jak informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim:

Pierwsza wypłata będzie dokonana 31 marca z uwagi na to, że 1 kwietnia wypada w sobotę. Ostatni termin przypada na 25 kwietnia. Wcześniejsza wypłata obejmie również te osoby, które otrzymują świadczenie do 10. dnia miesiąca. Pieniądze trafią do nich jeszcze przez Wielkanocą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota netto trzynastej emerytury będzie uzależniona od kwoty świadczenia podstawowego, ponieważ będzie opodatkowana i oskładkowana na ogólnych zasadach przyjętych przy świadczeniu emerytalno-rentowym.

Od 1 marca świadczenia wzrosły o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto.

Średnia emerytura w 2023 r. wyniesie 1588,44 zł

Dzięki waloryzacji do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.

Źródło: ZUS