O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat Społeczeństwo

E-skierowanie do sanatorium

E-skierowanie do sanatorium dostępne będzie na Internetowym Koncie Pacjenta. 

Od 17 marca skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawiane będzie w formie elektronicznej. Przyszły kuracjusz będzie miał dostęp do dokumentu za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, które znajduje się w bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, dostępnej na stronie pacjent.gov.pl.

Wprowadzenie e-skierowania do sanatorium umożliwia informowanie pacjenta online o kolejnych etapach przetwarzania dokumentu, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Znajdą się tam również informacje o tym, na jakim etapie jest jego e-skierowanie.

Lekarz wystawi e-skierowanie do sanatorium, a wtedy automatycznie zostanie ono przesłane do odpowiedniego oddziału NFZ. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez specjalistę od leczenia uzdrowiskowego, w systemie znajdzie się informacja o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia, planowanym okresie oczekiwania.

Do 30 czerwca bieżącego roku nadal będą wystawiane skierowania w formie papierowej. Zwłaszcza w sytuacji, gdy skierowanie dotyczy leczenia lub rehabilitacji poza granicami kraju lub lekarz nie ma dostępu do Internetu, a więc do systemu e-zdrowie.

Źródło: Centrum e-Zdrowia