O tym się mówi

To już ostatnie dni na złożenie wniosków

Do 31 sierpnia osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I.

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać w siedzibie MOPS w Radomiu (wejście B – informacja) i składać do urn umieszczonych przy wejściu głównym, przy wejściu B oraz za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

N.S.