Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo

Trwa rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu

Trwa rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu. Szkoła oferuje liczne korzyści edukacyjne i możliwości rozwoju.

W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym trwa rekrutacja uczniów na rok szkolny 2024/25. Placówka zaprasza do klasy humanistycznej z rozszerzonym przedmiotem:

  • Język polski (podstawa + 12 godzin rozszerzenia w cyklu)
  • Historia (podstawa + 10 godzin rozszerzenia w cyklu)

Dostępna jest także klasa matematyczno-przyrodnicza, podzielona na dwie grupy:

  • Grupa A: matematyka (podstawa + 10 godzin rozszerzenia w cyklu) oraz geografia (podstawa + 12 godzin rozszerzenia w cyklu).
  • Grupa B: biologia (podstawa + 10 godzin rozszerzenia w cyklu) oraz chemia (podstawa + 12 godzin rozszerzenia w cyklu).

Co ciekawe, szkoła oferuje dodatkowe korzyści.

– Zapewniamy dodatkowe godziny z języka angielskiego oraz bezpłatne dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury

przekazało Katolickie Liceum Ogólnokształcące.

Przypomnijmy, że Katolickie Liceum Ogólnokształcące powstało w 1991 roku. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne uczniów.

– Mamy pracownie z tablicami multimedialnymi i dobrze wyposażoną bibliotekę. Komfortowe warunki i mało liczne klasy tworzą niepowtarzalny rodzinny klimat

informują włodarze szkoły.

O działalności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Młody człowiek dąży do osiągnięcia sukcesu we wszystkich obszarach życia. Dużą rolę w tym procesie odgrywa sam nauczyciel, który nie tylko przekazuje wiedzę, ale także rozwija motywację i kreatywność ucznia. Jest dla niego doradcą, partnerem w poszukiwaniu wartości i rozwoju umiejętności. Tak można określić relację nauczycieli z wychowankami Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Nauczyciele, dbając o podmiotowe traktowanie uczniów, pielęgnując wartości chrześcijańskie, wspierając dobrą radą, życzliwością i doświadczeniem, stworzyli tej placówce nietuzinkową wizytówkę. O Katoliku mówi się, że jest szkołą elitarną. W czym tkwi wyjątkowość tego miejsca? Poza poziomem nauczania pozytywne wrażenie robi panująca tu ciepła, wręcz rodzinna atmosfera. W efekcie młodzież Katolika angażuje się w życie szkoły, uczestnicząc w różnych aktywnościach.

Działań, w zakresie których młodzi mogą się spełniać, jest tak wiele, że każdy znajduje coś dla siebie. Są tacy, którzy rozwijają się, redagując gazetkę. Podglądają z dziennikarską dociekliwością życie szkoły, zaskakują celnymi spostrzeżeniami, trafiają w samo sedno. Praca inspiruje młodych ludzi do podejmowania działań kulturalnych, kształtuje nawyki czytelnicze, stwarza szansę promowania młodych talentów. Inni z potrzeby serca zostają wolontariuszami. Uczniowie Katolika pomagają chętnie, z własnej woli. Kierują się naturalnym, ludzkim odruchem. Niekiedy sami organizują akcje charytatywne. Są bardzo wrażliwi na potrzeby słabszych, pokrzywdzonych.

Ta postawa przenosi się na relacje klasowe — i unaocznia się w szczerym, nieudawanym szacunku do każdego z osobna. Naszą niemałą atrakcją jest teatr SCENE. Uczniowie zaangażowani w działalność artystyczną świętują sukcesy na premierach, przeglądach, a zdarza się, że z aktorstwem wiążą przyszłość. Uczestnicząc w zajęciach teatralnych rozwijają zdolności artystyczne i wrażliwość, uczą się skupienia i koncentracji. Młodzież KLO jest ponadto świadoma, że obchodzenie świąt narodowych to ważny element życia społecznego, podtrzymującego tradycję i pamięć historyczną, która umożliwia młodym Polakom identyfikowanie się ze swoim narodem.

Niezapomniane są wrażenia związane chociażby z corocznymi obchodami Święta Niepodległości („Wyśpiewana Niepodległa”). Szkoła dba również o rozwój fizyczny uczniów. W ramach zajęć wychowania fizycznego odbywa się m.in. trening siłowo-kondycyjny. Największą popularnością cieszy się natomiast żeglarska majówka na Mazurach.

Najwytrwalsi wracają tam na letni obóz w wakacje. Inwestycja, która przyniesie wiele korzyści, to nowa sala gimnastyczna. Nasza młodzież będzie mogła rozwijać swoje sportowe pasje, wzmacniać ogólną sprawność fizyczną, a przy tym dobrze się bawić.

Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu to zespół wykwalifikowanych i zaangażowanych nauczycieli, którzy dbają o wysoki poziom edukacji.

– Nauczyciele naszej szkoły są otwarci na potrzeby i zainteresowania uczniów, wspierają ich w rozwoju intelektualnym, duchowym i społecznym. Nasza kadra to pasjonaci, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach różnorodnych kół zainteresowań, projektów edukacyjnych i wolontariatu. W naszej szkole panuje atmosfera wzajemnego szacunku, zaufania i współpracy, która sprzyja nauce i tworzeniu trwałych przyjaźni

poinformowali włodarze KLO.

– Zapraszamy do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu, gdzie znajdziesz profesjonalnych nauczycieli, ciekawą ofertę edukacyjną i przyjazną społeczność

dodali.

Kolegium Uczniowskie

Samorząd szkolny, funkcjonujący w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym pod nazwą Kolegium Uczniowskie, reprezentuje interesy uczniów tej szkoły. W jego skład wchodzą wybrani przedstawiciele, którzy biorą udział w realizacji wielu projektów: apeli, akcji charytatywnych, dni tematycznych oraz uroczystości szkolnych i narodowych.

Aktywność samorządu zależy od kreatywności jego członków, a tych mają bardzo pomysłowych. Dzięki ich zapałowi i zaangażowaniu, social media szkoły są prowadzone na wysokim poziomie, a dokumentacja ważnych wydarzeń z życia szkoły jest udostępniana na bieżąco.

Kolegium Uczniowskie pomaga również w redagowaniu gazetki szkolnej, organizuje różne formy aktywności uczniowskiej, a przede wszystkim prowadzi systematyczny dialog z dyrekcją na temat spraw dotyczących uczniów.

Sala Gimnastyczna

Katolickie Liceum Ogólnokształcące może się pochwalić nową salą gimnastyczną, która będzie gotowa już w tym roku szkolnym. Będzie ona wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy, oświetlenie LED i system wentylacji. To idealne miejsce do uprawiania różnych dyscyplin sportowych — piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, ale również gimnastyki i tańca. Sala ta będzie również służyć do organizowania zawodów sportowych, pokazów i festynów.

Nowa sala gimnastyczna to inwestycja w zdrowie i rozwój uczniów. Regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie dla zdrowia i kondycji młodych ludzi. Nowoczesny sprzęt i różnorodne zajęcia sportowe zachęcą młodzież do aktywności fizycznej. Dzięki ciekawym ćwiczeniom, grom zespołowym i indywidualnym treningom uczniowie będą mogli poprawić wydolność, koordynację oraz ogólną sprawność fizyczną.

Teatr SCENE

Co ciekawe, przy KLO funkcjonuje Teatr SCENE. Od 2004 roku i jest najstarszym działającym teatrem szkolnym. W Oratorium św. Filipa Neri, które powstało specjalnie w celu kultywowania tej formy rozrywki, przez cały rok szkolny odbywają się próby do spektakli. Młodzi aktorzy kształcą się tam w zakresie emisji głosu, ale również, a może przede wszystkim, dobrze się bawią.

W tym miejscu zawiązują się piękne relacje i przyjaźnie. Często właśnie tutaj rozpoczyna się ścieżka kariery przyszłych aktorów, gdyż niejeden absolwent KLO ukończył później wyższą szkołę teatralną.

Więcej informacji o szkole znajdą państwo TUTAJ. Sekretariat, dyrektor: tel.: 48 363 95 96, 48 363 06 61, e-mail: [email protected]