• Historia Kultura i rozrywka O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

  Ukazał się pierwszy tom „Dziejów Radomia” [+FOTO]

  Ukazał się pierwszy tom „Dziejów Radomia”. Został on wydany przez OKiSz Resursa Obywatelska i Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu.

  Wydawnictwo sfinansowały wspólnie Gmina Miasta Radomia i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Promocja książki odbyła się w Kamienicy Deskurów.

  – Monografia historii Radomia to doskonały materiał, pozwalający poznać bogatą historię miejsca, w którym żyjemy. Dowiadujemy się jakimi zajęciami parali się nasi przodkowie, jak funkcjonował samorząd miasta, oświata, jakie ważne wydarzenia polityczne miały miejsce w naszym mieście. Słowem, otrzymaliśmy pierwsze, pełne kompendium wiedzy o Radomiu, za które serdecznie dziękuję jego twórcom

  mówi prezydent Radosław Witkowski.

  Autorami I tomu monografii „Dzieje Radomia do roku 1795” są prof. dr hab. Dariusz Kupisz, pracownik Instytutu Historii UMCS w Lublinie oraz dr Maciej Trzeciecki z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

  – Prace rozpoczęły się na długo przed decyzją, że monografia się ukaże. W trakcie kwerend w archiwach zaskoczyła mnie ilość zachowanych oryginalnych przywilejów królewskich dla Radomia, których część udało się zaprezentować jako materiał ilustracyjny w książce. Znalazły się w niej także grafiki, plany radomskiego zamku, kościołów, miasta z ówczesnymi nazwami ulic. Interesujące dla czytelnika będzie też to, że w książce piszemy nie tylko o samym Radomiu, ale też o miejscowościach otaczających miasto, które dzisiaj są jego dzielnicami

  mówi prof. Dariusz Kupisz.

  W tym roku wydane zostaną dwa pierwsze tomy monografii, w kolejnych latach – jeszcze dwa. Razem stanowić będą pierwszy pełny opis historyczny dziejów Radomia.

  – Miasto dołożyło do tej publikacji solidną cegiełkę. To jest bardzo ważne wydawnictwo. Na historii, na dziedzictwie nie można oszczędzać. Takiego wydawnictwa w historii Radomia nie było. Jestem przekonany, że będzie dobrze służyło zarówno samym radomianom, jak i turystom odwiedzającym nasze miasto

  mówił Mateusz Tyczyński, wiceprezydent miasta.

  Egzemplarze monografii trafią m.in. do bibliotek. Będą także do nabycia w Muzeum im. J. Malczewskiego.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.