• Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

  Uniwersytet Radomski z pozytywną oceną PKA dla kierunku lekarskiego

  Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego z pozytywną oceną PKA dla kierunku lekarskiego na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

  Po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku lekarskiego Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę POZYTYWNĄ.

  Następna ocena programowa kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Radomskim powinna nastąpić dopiero w roku akademickim 2028/2029, czyli po 6 latach od przeprowadzonej wizytacji.

  Decyzja PAKi jest konsekwencją wysiłku, jaki włożyły władze Wydziału Nauk o Zdrowiu i Uniwersytetu Radomskiego w przygotowanie i prowadzenie studiów na tym prestiżowym i ważnym dla interesu społecznego kierunku.

  – Jakość kształcenia gwarantuje u nas wysoko wyspecjalizowana kadra naukowa, świetnie wyposażone laboratoria i pracownie, w tym jedno z najnowocześniejszych w kraju Collegium Anatomicum, oferta praktyk zawodowych dla studentów w radomskich szpitalach. Warto przypomnieć, iż w tym roku egzaminu nasi studenci kończący studia w 100% zdali centralny Lekarski Egzamin Końcowy

  informują włodarze Uniwersytetu Radomskiego.

  O tym, że radomski uniwersytet stał się poważnym i dobrze postrzeganym graczem na rynku edukacji medycznej świadczy ogromne zainteresowanie kierunkiem lekarskim wśród maturzystów: tegoroczną rekrutację zamknął w pierwszym terminie, przyjmując najlepszych kandydatów: 130 na studiach stacjonarnych (minimalny próg punktowy wynosił 380) i 40 na niestacjonarnych (próg: 200 punktów).

  Źródło: Uniwersytet Radom