O tym się mówi Polska i świat Wiadomości

Ustawa antylichiwarska weszła w życie

Przed świętami w życie weszła w życie ustawa antylichwiarska. Od tej pory zakupy na raty, „chwilówki” albo pożyczki od osób fizycznych nie mogą już zawierać ukrytych, rażąco wysokich opłat czy oprocentowania. 

Dotychczas wiele ofert pożyczek kusiło „zerowymi odsetkami”, ale w rzeczywistości umowy zawierały liczne opłaty dodatkowe, które znacząco podnosiły ostateczny koszt zaciąganego zobowiązania finansowego. Pożyczkodawcy wprowadzali różne prowizje czy opłaty za przygotowanie wniosku i umowy bądź za obsługę zobowiązania. Efektem czego są rażąco wygórowane kwoty do spłaty, a w przypadku niemożności zwrócenia długu powiększonego o dodatkowe koszty spore problemy.

Nowelizacja ustawy kończy z dowolnością w doliczaniu dodatkowych prowizji i marży. Ich limit maksymalny zostaje ustalony na 45% całkowitej kwoty zobowiązania w całym okresie trwania umowy. Jeśli okres kredytowania będzie obejmował 6 miesięcy, suma odsetek i kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć 25%. W przypadku spłaty przedterminowej konsument może oczekiwać od pożyczkodawcy proporcjonalnego zwrotu wszelkich opłat i kosztów związanych z pożyczką, jak prowizja czy ubezpieczenie. Limit odsetek pozostaje na obecnym poziomie, czyli maksymalnie 20,5% w skali roku.

W w przypadku zakupów na raty, zmieniają się zasady udzielania „chwilówek”. Dotąd rzeczywista roczna stopa oprocentowania sięgała czasami nawet kilkuset procent, co dla wielu osób oznaczało niemożność spłaty zobowiązania. Nowelizacja, dzięki obniżeniu kosztów pozaodsetkowych, między innymi opłat związanych z odroczeniem terminu spłaty pożyczki, jej nieterminową spłatą, ubezpieczeniem, pozyskiwaniem informacji dotyczących biorącego pożyczkę, wynagrodzeniem  reprezentującego przy zawarciu umowy agenta bądź pośrednika  oraz za sprawą zakazu „rolowania długów”, czyli zastępowania jednego długu kolejnym, ograniczy możliwość nakładania dodatkowych drastycznych opłat na klientów firm pożyczkowych. Limit opłat maleje do 20% kwoty zobowiązania w skali roku oraz do 45% całkowitej kwoty zobowiązania w całym okresie kredytowania. Maksymalny możliwy limit odsetek od samej pożyczki nadal obowiązuje na poziomie 20,5% w skali roku.

Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości dotychczas prawo nie chroniło dostatecznie pożyczkobiorców. Padali oni ofiarą lichwiarzy, na wiele lat stając się niewolnikami zaciągniętych zobowiązań. Od dziś wysokość sumy pieniężnej, do której dłużnik poddaje się egzekucji, nie może przekraczać sumy kwoty pożyczki powiększonej o wysokość odsetek maksymalnych, obliczonych od pożyczonej kwoty za dany okres.

Źródło informacji: Ministerstwo Sprawiedliwości