Inwestycje Radom i okolice

W Pionkach powstanie Branżowe Centrum Umiejętności

Fot. Powiat Radomski

Starosta radomski Waldemar Trelka podpisał list intencyjny w sprawie wspólnego projektu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach. Finalnie powstać ma 120 ośrodków.

Wspólny projekt, którego inicjatorem był Powiat Radomski to propozycja wzmocnienia zaplecza edukacyjno – szkoleniowego dla branży metalowej w regionie radomskim. 

W poniedziałek, 5 grudnia list intencyjny w tej sprawie podpisali: starosta Waldemar Trelka, Anna Kopcińska – Wielgus, reprezentująca spółkę Mesko oraz inżynierowie Sławomir Kwiecień oraz Zdzisław Kozdrach, czyli prezes i wiceprezes radomskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. 

– Jest to dopiero początek wspólnej drogi, ale mamy nadzieję na skuteczne pozyskanie funduszy na ten projekt i jego dalszą realizację z pożytkiem dla całego regionu. Dziękuję naszym partnerom, którzy wraz z nami zauważyli wielki potencjał tej propozycji – powiedział starosta Trelka. 

Aby tak się stało, samorząd powiatowy wraz z partnerami będzie aplikował do Krajowego Plan Odbudowy, w ramach którego ogłoszono konkurs na powstanie 120 Branżowych Centrów Umiejętności w całej Polsce. Mają one pomóc w przygotowaniu kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w konkursie wynosi ponad 1,4 miliarda złotych, a kwoty wsparcia wahają się od 9 do 16 milionów złotych na jeden projekt. 

Celem samorządu powiatowego jest powołanie jednego z takich miejsc w Pionkach, w obiektach istniejących placówek: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (warsztaty) oraz Zespołu Szkół (dydaktyka). W ramach Branżowego Centrum Umiejętności odbywałoby się tam kształcenie kadr dla szeroko pojętej branży metalowej w specjalizacji ślusarz – mechanik – obróbka skrawaniem dla absolwentów szkół zawodowych, a także pracowników, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności branżowe. Trzecią grupą, która mogłaby skorzystać z BCU byliby projektanci i programiści całych linii technologicznych w zakresie obróbki metali. 

Partnerem biznesowym projektu została spółka Mesko w Skarżysku – Kamiennej, a na partnera branżowego wybrano Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) – za zgodą Zarządu Głównego, reprezentowane przez oddział w Radomiu. 

Spółka Mesko jest producentem światowej klasy wyrobów branży zbrojeniowej z blisko 100-letnim doświadczeniem produkcyjnym. Podstawowy zakres działania obejmuje produkcję na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Produkty spółki są używane przez Siły Zbrojne RP i podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Przedsiębiorstwo jest także uznanym dostawcą wyrobów dla wojsk NATO. Zakłady dysponują nowoczesną technologią produkcji rakiet i amunicji w tym podkalibrowej oraz infrastrukturą do utylizacji zbędnych środków bojowych. 

SIMP jest dobrowolną organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku, a głównym celem tej organizacji jest działalność na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników. 

źródło: Powiat Radomski