O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Warsztaty biblijne dla młodzieży

Warsztaty biblijne dla młodzieży szkół średnich, katechetów świeckich i księży, odbyły się w Radomiu, w kościele dolnym parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia. Były one przeprowadzone w ramach przygotowania do 27 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej na etapie szkolnym.

Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Nad przebiegiem warsztatów czuwał asystent tego stowarzyszenia, ks. Marcin Rogala.

Patronat nad warsztatami objęło Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II diecezji radomskiej. Poprowadził je diecezjalny moderator stowarzyszenia, biblista ks. dr hab. Jacek Kucharski.

Podczas warsztatów uczestnicy zostali pouczeni, jak właściwie odczytywać Księgę Powtórzonego Prawa. Ks. Kucharski zapoznał ich z początkowym fragmentem księgi, jej treściami teologicznymi, i jej autorem. Znajomości tej właśnie księgi oraz Listu do Hebrajczyków będzie dotyczył tegoroczny konkurs biblijny.

Wykład był multimedialny, dodatkowo wzbogacony został obrazami, które nawiązywały do treści omawianej księgi. Młodzież mogła też poznać zwyczaje i obrzędy żydowskiej kultury i religii.

Na koniec ks. dr. Kucharski powiedział do uczestników warsztatów:

– Myślę, że po dzisiejszych warsztatach lektura księgi Powtórzonego Prawa nie będzie już trudna, a jej treści staną się bogactwem nie tylko konkursowej wiedzy, ale treściami, które stanowić będą fundament waszego świadectwa o religii objawionej na kartach Biblii – powiedział ks. Kucharski

 

Źródło i foto: radom.gosc.pl