Radom i okolice

Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczyły w Domaniowie

W ramach szkolenia żołnierze zapoznali się z podstawami ratownictwa wodnego i jego zastosowania podczas powodzi, przystępowali oni do nauki na kilku przygotowanych do tego stanowiskach.
Na stanowisku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze żołnierze uczyli się napełniania i układania worków z piaskiem oraz umacniania wałów powodziowych.
Stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej z Przysuchy zapoznało żołnierzy ze sprzętem do ratownictwa wodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzało szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaprezentowano również m.in. wykorzystanie deski ortopedycznej w ratownictwie wodnym oraz omówiono udzielanie pomocy poszkodowanym będącym w stanie hipotermii.
Szkolenie na stanowiskach zorganizowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu przysposabiało do wykorzystania podręcznego sprzętu ratunkowego (koło, rzutka etc.). Zaprezentowano również techniki auto-ratownictwa oraz bezpieczny desant do nieznanej wody z łodzi motorowej.
Żołnierzy przeszkolono również z przepraw przez rzekę. W pełnym umundurowaniu musieli oni przebyć dystans w wodzie z wykorzystaniem liny, przytwierdzonej poziomo w dwóch odległych punktach.
W szkoleniu wzięło udział łącznie ponad 100 żołnierzy.

foto: wojsko-polskie.pl