O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

WSD w Radomiu zaprasza na otwartą niedzielę

WSD w Radomiu zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwartą niedzielę. 26 lutego będzie okazja do spotkania i rozmowy z klerykami, wykładowcami i księżmi profesorami.

W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, najpierw odprawiona zostanie Msza Św. o godz. 9.30. Potem w refektarzu będzie możliwość rozmowy przy herbacie z klerykami.

Takie spotkanie odbywa się w radomskim seminarium nie po raz pierwszy. W poprzednim, które miało miejsce kilka miesięcy temu uczestniczyły rodziny, przyjaciele i znajomi alumnów. Tym razem zaproszeni są wszyscy zainteresowani. Nie tylko potencjalni kandydaci, ale każdy, kto chce wspólnie z klerykami, wykładowcami i księżmi profesorami pomodlić się, porozmawiać, spędzić razem czas.

Jak wyjaśnia w rozmowie z Radiem Plus, ks. Karol Kowalczyk opiekun duchowy kleryków jest kilka powodów otwarcia drzwi do seminarium. Jednym z nich jest wspólny udział we Mszy Św. i modlitwa. Ważne dla przyszłych kapłanów jest również budowanie relacji z ludźmi i pragnienie budzenia u wiernych świeckich potrzeby modlitwy za kleryków i kapłanów oraz w intencji o nowe powołania kapłańskie.

– Ideą otwartej niedzieli było pragnienie bycia bliżej ludzi i jednocześnie danie szansy ludziom świeckim bycia bliżej nas. Chodzi o pewną otwartość na siebie nawzajem, żeby się wzajemnie poznawać. Ważne jest to, żeby przyszły ksiądz uczył się być blisko z ludźmi. Żeby miał w sobie taką postawę zapraszającą do spotkania z drugim człowiekiem, by się na takie spotkanie otwierał – powiedział ks. Karol Kowalczyk.

Ks. Kowalczyk przypomniał również o istnieniu przy seminarium Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. Skupia ono prawie 3 tys. ludzi, którzy podjęli konkretne zobowiązania modlitewne w intencji alumnów. W większości są to osoby pochodzące spoza Radomia.

Z kolei kleryk Filip Wincewicz podkreślił jak bardzo ważna i pomocna jest modlitwa za alumnów Wyższego Seminarium Duchownego:

– To jest świadomość, że nie idę sam, mimo tego, że tych osób wokół nie ma, to wiem, że one gdzieś w jakiejś odległości są. Konkretne osoby z danych parafii, które się modlą. To jest bardzo potrzebne, ponieważ mam świadomość, że te osoby proszą Pana Boga w mojej intencji. To bardzo umacnia i pomaga przetrwać trudne chwile. To też taka niesamowita więź duchowa – mówił kleryk Filip Wincewicz

Na koniec ks. Kowalczyk poinformował, że takie spotkania będą cykliczne.

Kolejna niedziela otwarta będzie miała miejsce 26 marca, i rozpocznie się również Mszą Św. o godz. 9.30.

 

Źródło: radioplus.com.pl

Foto: facebook.com/WSDRadom