Enea Wytwarzanie Kultura i rozrywka Radom i okolice Społeczeństwo

Wystawa „Zielone Oblicze Elektrowni Kozienice” w Garbatce-Letnisku oficjalnie otwarta

Wystawa „Zielone Oblicze Elektrowni Kozienice” w Garbatce-Letnisku oficjalnie otwarta. Wydarzenie odbyło się w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego.

W czwartek, 7 marca 2024 roku w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku przy ul. Hanki Lewandowicz 4 odbyło się oficjalne otwarcie wystawy pt. „Zielone Oblicze Elektrowni Kozienice”.

Przygotowana galeria prezentuje bogactwo przyrodnicze w obrębie Elektrowni Kozienice. Zostało ono odkryte niedawno i wciąż jest obiektem obserwacji oraz badań, w jaki sposób duży obiekt przemysłowy może koegzystować ze środowiskiem przyrodniczym, rzadkimi gatunkami – a to wszystko na skraju Puszczy Kozienickiej i w dolinie rzeki Wisły.

Wystawa podzielona jest na cztery tematyczne moduły. W pierwszym z nich obrazuje to, co jest „bazą” dla bogactwa przyrodniczego, czyli roślinność, różne typy siedlisk, naturalnych zakątków. W kolejnym rozdziale prezentowane są wybrane gatunki roślin i porostów znajdujących się pod prawną ochroną. Są to zarówno rzadkie storczyki, jak i mszaki pełniące funkcję glebochronną, kocanki piaskowe, porosty będące wskaźnikami jakości powietrza.

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej terenu wykazanych zostało wiele gatunków drzew i krzewów ozdobnych, które pełnią jednocześnie funkcję użytkową. Są to drzewa i krzewy owocowe – jabłonie, grusze, pigwowce, winorośl. Moduł trzeci przybliża na zdjęciach to nieznane dotychczas bogactwo przyrodnicze Elektrowni Kozienice. W czwartej części pokazywane są charakterystyczne gatunki zwierząt, jakie udało się sfotografować w różnych siedliskach – żerujące, odpoczywające, korzystające z bezpieczeństwa w obrębie Elektrowni. Są to głównie owady zapylające, które współżyją z ogromną obfitością roślin miododajnych, ale na fotografiach udało się także uwiecznić wiele gatunków ptaków, zwierzęta łowne, rzadkie węże.

Wszystkie fotografie zostały wykonane bezpośrednio na terenie Elektrowni Kozienice. Autorowi szczególnie zależało, aby każde ujęcie w sposób oryginalny pokazywało w tle teren zakładu. Wskazuje to wiarygodnie na duże bogactwo przyrodnicze Elektrowni, wielość występujących tu chronionych gatunków, obfitość bazy pokarmowej dla pszczół czy bogactwo drzew i krzewów.

Organizatorami wystawy są Enea Wytwarzanie, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku  oraz Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Autorem zdjęć jest Jacek Tabor, prezes Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa  Ornitologicznego, które od lat wspiera Eneę Wytwarzanie w proekologicznych wydarzeniach i edukacji przyrodniczej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.