Wywiady

Wywiad z Wójtem Gminy Gózd Pawłem Dziewitem

Karolina Kozieł: Panie wójcie, jaki jest budżet gminy Gózd na rok 2017 i na co planowane są wydatki?

Paweł Dziewit: Na rok 2017 budżet gminy wynosi prawie 38 mln zł. Największą część wydatków stanowią środki na oświatę, jest to ok. 37% kwoty przeznaczonej na zadania bieżące. Kolejne ok. 37% wydatków to kwestia „500+” i świadczenia rodzinne. Ponadto w ramach wydatków na zadania bieżące zaplanowano także m.in.: zapewnienie transportu lokalnego (linia 24 i PKS z Kuczek przez Wojsławice, Grzmucin do Radomia), konserwację oświetlenia ulicznego, bieżące utrzymanie dróg gminnych, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, stypendia dla uczniów. Przeszło ponad 4,2 mln zł przeznaczone jest na zadania inwestycyjne. Są to zarówno środki własne gminy, jak i te pozyskane również z budżetu Unii Europejskiej.

Jakie inwestycje planowane są na ten rok w gminie?

Najwięcej w tym roku planowanych jest inwestycji drogowych. Jeśli chodzi o drogi, to gmina podejmie się budowy lub przebudowy m.in.: ulic: Wschodniej, Zachodniej, Ziembickiego w Małęczynie, ul. Czarneckiej w Goździe oraz dróg: w Kiedrzynie, Drożankach, Budach Niemianowskich i Kłonowie. Zabezpieczone mamy również w budżecie środki na wykonanie wspólnie z powiatem radomskim kolejnego etapu przebudowy ulicy Makowskiej w Małęczynie. Dzięki staraniom gminy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybuduje ok. 6 km chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12 na terenie gminy Gózd. W związku z tym na terenie naszej gminy od Podgóry do Małęczyna będziemy mieli ok. 13 km chodnika. Przywrócona zostanie para przystanków autobusowych na wysokości karczmy Baba Jaga oraz utworzona będzie nowa para przystanków w Goździe, na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Drożanek. Planujemy także dokończyć oświetlenie uliczne w miejscowościach: Klwatka od drogi krajowej nr 12 do granic z gminą Jedlnia Letnisko oraz w miejscowości Karszówka. Bardzo ważna jest dla nas kwestia infrastruktury kanalizacji sanitarnej, w tym również wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy Gózd planujemy w ciągu dwóch lat wykonać 160 takich instalacji, na które już mamy projekty. Ok. 100 tych urządzeń będzie w miejscowości Grzmucin, reszta m.in.: w Lipinach, Czarnym Lasku, Niemianowicach, czy Kłonowie. Dalej będziemy zlecać wykonanie projektów kanalizacji (ten rok to: Kuczki Kolonia i Niemianowice). Gmina chce także przeprowadzić przebudowę świetlico-strażnicy w Kłonówku Kolonii oraz budynku, w którym mieściła się Policja w Goździe. Mamy również zabezpieczone środki na termomodernizację dwóch budynków szkolnych w Małęczynie i Podgórze. Ponadto planujemy wiele mniejszych inwestycji i remontów, jak chociażby budowa parkingów, chodników, czy oświetlenia ulicznego.

Czy to prawda, że zostanie przywrócony posterunek policji w Goździe?

Wszystko na to wskazuje. Już od początku kadencji poczyniliśmy takie starania. Posterunek policji został zabrany w 2012 roku. Mamy nadzieję, że do końca bieżącego roku powróci on do naszej miejscowości. Będzie znajdował się w nowej siedzibie, zaakceptowanej już przez Policję.

Jak reforma oświaty wpłynie na sytuację szkół w gminie? Jak będzie wyglądała siatka szkół?

Na terenie gminy jesteśmy w dobrej sytuacji. Wszystkie sześć placówek zostanie przekształconych w 8-letnie szkoły podstawowe. Żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana, a uczniowie będą mieli zapewnioną ciągłość nauki w jednej placówce. Również nauczyciele nie powinni czuć się zagrożeni utratą pracy. Ci, którzy dotychczas uczyli w gimnazjum, będą pracować w szkole podstawowej. Staramy się przybliżać zasady reformy zarówno rodzicom, jak i nauczycielom poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań. Pod koniec stycznia odbyło się m.in. spotkanie z Mazowiecką Kurator Oświaty, Panią Aurelią Michałowską, w którym uczestniczyło ok. 200 nauczycieli i rodziców z terenu naszej gminy. Myślę, że to spotkanie rozwiało wszelkie wątpliwości i obawy.

A jak wygląda sprawa sportu w gminie?

Na terenie gminy działa klub piłkarski GKS Iskra Gózd. My ze swej strony staramy się wspierać sport. Corocznie zabezpieczane są środki w budżecie gminy na ten cel. Zapewniamy też klubowi bezpłatny transport na mecze, jak również odpowiednie warunki do trenowania przy szkole w Kuczkach, gdzie mają wyremontowane nowe boisko, sale gimnastyczną oraz dobre warunki socjalne. Ciągle inwestujemy w nasze obiekty sportowe. Na początku kadencji postanowiliśmy otworzyć dla mieszkańców gminy Gózd wszystkie obiekty sportowe, z których mogą bezpłatnie korzystać. Obiekty te cieszą się dużym zainteresowaniem. Jeżdżąc po gminie widzę, jak te obiekty wieczorami żyją. Nie tylko młodzież, ale również dorośli grają w piłkę nożną, czy siatkówkę. Warto w tym miejscu również wspomnieć o kilku utalentowanych sportowcach z terenu naszej gminy. Są to m.inn.: Michał Ostrowski, siatkarz, wicekapitan Cerrad Czarnych Radom, czy jego brat Daniel, również siatkarz pierwszoligowych klubów. Ogromnym talentem jest Natalia Marczykowska – jeszcze kadetka – odnosząca już duże sukcesy sportowe w boksie na arenie krajowej (mistrz i wicemistrz Polski) i międzynarodowej (brązowy medal Mistrzostw Europy). Również uczniowie wyróżniają się w różnych dziedzinach sportu w zawodach międzyszkolnych. Gmina organizuje także wiele wydarzeń sportowych. Rozgrywane były mecze siatkówki drużyn Młodej Ligii I Plus Ligii pomiędzy drużynami Czarnych Radom i PGE Skry Bełchatów. Natomiast podczas uroczystego otwarcia wyremontowanego boiska w Kuczkach Kolonii odwiedziła nas drużyna Ekstraklasy Piłkarskiej GKS Górnik Łęczna, która rozegrała mecz sparingowy z kadrą Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Poza tym na obiektach przy szkole w Goździe odbył się jeden z etapów eliminacji Mistrzostw Polski w koszykówce ulicznej, czyli Streetball’u

Czy na 2017 rok planowane są ważne i ciekawe wydarzenia na terenie gminy?

Kilka dni temu odwiedził nas z Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Mariusz Błaszczak, który dokonał przekazania nowego samochodu strażackiego dla OSP w Goździe oraz sprzętu strażackiego dla poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy. Odsłonił również pamiątkową tablicę z okazji 90-lecia OSP Gózd. Na dalszą cześć roku również planujemy ciekawe uroczystości. 4 czerwca odbędzie się 100-lecie szkoły w Kłonówku Kolonii, a 10 czerwca planujemy obchody 90-lecia jednostki OSP w Goździe, połączone z piknikiem strażackim. Myślę, że w ciągu roku jeszcze pewne rzeczy się wyklarują i uda się zorganizować dodatkowe wydarzenia kulturalne, bądź sportowe.

Jakie są według Pana Wójta w gminie miejsca ciekawe, warte odwiedzenia?

Jednym z najciekawszych miejsc jest słynny trakt królewski biegnący od Radomia przez Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice, Kuczki, Gózd do Karszówki. Droga o długości 25 km to doskonała trasa wycieczek rowerowych ponieważ biegnie przez łąki, lasy i urokliwe miejsca naszej gminy. Po drodze można napotkać na przydrożne kapliczki, które przez wiele lat swojego istnienia były świadkami historii. Warte obejrzenia są także zabytkowe kościoły w Kuczkach Kolonii i Małęczynie. Ponadto świeże powietrze, lasy, stawy rybne, jeziora wodne zwane Ługami: Białym, Czarnym i Żółtym. To z pewnością powinno zachęcać do odwiedzenia gminy Gózd.

Jesienią minął półmetek kadencji Pana wójta. W związku z tym chciałam zapytać, co udało się zrealizować przez ten czas, a co jeszcze jest w planach?

Chciałbym w jak największym stopniu skanalizować gminę. Zależy mi również na tym, żeby poprawić infrastrukturę drogową. Ponadto oczywiście oświata i współpraca z ośrodkiem zdrowia. Niezwykle ważne są również te drobniejsze sprawy, które nurtują mieszkańców, jak chociażby dowieszenie lamp, remonty chodników, zrobienie odwodnienia. W kilku miejscowościach udało nam się już to zrobić, gdzie mieszkańcy kilka, a nawet kilkanaście lat na to czekali. Chcę również, aby urząd cały czas wykazywał dużą otwartość w stosunku do mieszkańców. Ja staram się każdą osobę przyjmować, porozmawiać. Jeżeli nie uda się pomóc na miejscu, to staram się wskazać inną instytucję, która pomoże rozwiązać problem. Myślę, że zadaniami priorytetowymi na dalszą cześć kadencji są inwestycje, o których wspomniałem powyżej, jak również urząd bliski mieszkańcowi.