O tym się mówi Radom i okolice

Żołnierze 6MBOT wzięli udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego [+FOTO]

Żołnierze 6MBOT, PGE Dystrybucja S.A oraz Starostwo Powiatowe w Radomiu uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego.
6MBOT, PGE Dystrybucja oraz Starostwo Powiatowe w Radomiu nawiązali współpracę, której efektem było przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń epizodycznych „Przyjazna Energia-22”. Mazowieccy terytorialsi szkolą się z zakresu zarządzania kryzysowego. Pod okiem specjalistów nabierają doświadczenia i pozyskują ogromną wiedzę dotyczącą energetyki. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe oraz sprzętowe poszczególnych podmiotów do niesienia wsparcia wśród społeczności lokalnych
W ramach szkolenia żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przewieźli w środę popołudniu Kontenerową Elektrownię Polową KEP-900 na teren Starostwa Powiatowego w Radomiu. W czwartek odbył się natomiast główny element ćwiczenia polegający na uruchomieniu elektrowni i przejściu na zasilanie awaryjne. Miejsce zabezpieczyli radomscy strażacy oraz policjanci.
To kolejny raz, kiedy współpracujemy z żołnierzami 6MBOT – współdziałaliśmy zarówno w czasie pandemii, jak i niosąc pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dziś organizujemy ćwiczenie polegające na przełączeniu zasilania budynku starostwa z tradycyjnego zasilania, na zasilanie wygenerowane z agregatu wojskowego. Dzięki takim ćwiczeniom w przypadku realnego zagrożenia kryzysem będziemy mogli odpowiednio zareagować
– podkreślił starosta radomski Waldemar Trelka.
Jednocześnie podobne zadanie realizowane było na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Radomiu. Awaryjne zasilania w energię elektryczną prowadzone były przy współpracy z PGE Dystrybucja – spółką, z którą 6MBOT podpisała porozumienie o współpracy.
Podobne ćwiczenia odbyły się już w kilku lokalizacjach w całym kraju będą nadal realizowane, kolejno w województwach i miejscowościach wskazywanych przez przedstawicieli administracji publicznej oraz właściwe zakłady energetyczne. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę rejony, które są najbardziej zagrożone prawdopodobieństwem wystąpienia długotrwałych przerw w dostępie do energii elektrycznej.
Z dniem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zadania przeciwkryzysowe nabrały nowego wymiaru. Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT gen. broni Wiesław KUKUŁA został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a Dowódca 6MBOT został doradcą Wojewody Mazowieckiego w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia z ramienia wojska.
Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. Elementy mogą działać połączone razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania dostawy energii również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące.

 

 

 

 

Źródło informacji i foto: 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej