O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

4. rocznica śmierci ojca Czumy [+FOTO]

4. rocznica śmierci znanego w Radomiu jezuity o. Huberta Czumy, przypadała 19 września. Od 1979 r. posługiwał w kościele Świętej Trójcy w Radomiu. Był cenionym katechetą, spowiednikiem, kierownikiem duchowym i duszpasterzem akademickim, a także kapelanem „Solidarności” i Diecezjalnym Duszpasterzem Ludzi Pracy. Radomianie uważali go za wielki autorytet moralny.

W 4. rocznicę śmierci o. Huberta Czumy SJ, we wtorek w kościele Świętej Trójcy w Radomiu, o godz. 17.30 sprawowana była Msza św. w jego intencji.

W uroczystościach uczestniczyli członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej.

Ojciec Hubert Czuma SJ pochodził z Lublina. Urodził się 2 listopada 1930 r. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. W 1948 r. wstąpił do zakonu jezuitów wstąpił. Studiował filozofię na wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego i teologię na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie. 30 października 1955 r. przyjął w katedrze lubelskiej święcenia kapłańskie, mimo otrzymywanych przez UB gróźb. 2 lutego 1970 r. w Lublinie złożył uroczystą profesję zakonną.  

Od 1957 r. był katechetą i duszpasterzem akademickim w parafii pw. NSJ w Łodzi, a od 1961 r. spowiednikiem w Warszawie. Od 1961 do 1963 r. pracował jako katecheta i duszpasterz akademicki w parafii pw. Świętego Krzyża w Gdańsku. W latach 1963 – 1971 był duszpasterzem akademickim diecezji lubelskiej i rektorem kościoła akademickiego KUL.

Wraz z rodzonymi braćmi działał w antykomunistycznej organizacji Ruch. W 1970 r. został zdekonspirowany, a następnie aresztowany i osadzony w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W styczniu 1971 . zwolniono go z braku dowodów. W dużej mierze przyczynił się do tego prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński.

W latach 1971 – 1972  prowadził pracę duszpasterską w Kaliszu, a od 1972 do 1973 r. w Bydgoszczy. Potem przeniósł się do Szczecina i tam od 1973 do 1979 r. był duszpasterzem akademickim. W międzyczasie w 1978 r. wyjechał na roczne studium duchowości do Rzymu.  

W 1979 r. przybył do Radomia. Razem z ks. Zdzisławem Domagałą prowadził duszpasterstwo akademickie.

Brał udział w procesie uczestników wydarzeń radomskiego Czerwca 76 jako delegat biskupa Edwarda Materskiego.

Od 1980 do 1989 r. współpracował z radomską „Solidarnością”. W kościele Świętej Trójcy organizował Msze św. za ojczyznę. Od 13 grudnia 1981 r. współorganizował uroczystości religijno-patriotyczne w kościele Świętej Trójcy, w których brali udział znani aktorzy.

Udzielał finansowego wsparcia działalności wydawniczej. Wspierał także kolportaż publikacji podziemnych. Otaczał opieką prześladowanych przez SB, sam też był prześladowany. Po śmierci ks. Romana Kotlarza zabiegał o wyjaśnienie okoliczności jego śmierci.

Był jednym z inicjatorów i twórców Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej. Troszczył się o bezrobotnych. W Diecezji Radomskiej pełnił funkcję duszpasterza ludzi pracy. Służył też jako kapelan w radomskim więzieniu.

Posługiwał jako spowiednik i kierownik duchowy alumnów Wyższego Seminarium Duchownego oraz wielu innych osób.

Udzielał się w mediach diecezjalnych. Jego liczne publikacje ukazywały się na łamach Tygodnika „Ave”. Przygotowywał również audycje radiowe w diecezjalnym Radiu Ave. Potem w Radiu Plus prowadził niedzielną audycję „Jacy jesteśmy”.

Oprócz tego pełnił również w diecezji radomskiej funkcję sekretarza Telefonu Zaufania „Linia Braterskich Serc”.

Za zasługi otrzymał kilka ważnych odznaczeń. W 2006 r. był odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. W 2007 r. otrzymał medal „Pro Memoria”, a w 2010 r. „Bene Merenti Civitas Radomiensis”. W 2018 r. uhonorowany został przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Medalem Jubileuszowym z okazji 100. rocznicy istnienia uczelni.

W 2017 r. jego stan zdrowia pogorszył się i został przewieziony do infirmerii w Kolegium Jezuitów w Warszawie.

17 września 2019 r. trafił do szpitala. Musiał przejść operację. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia. Zmarł 19 września 2019 r. Miał 89 lat.

Jego doczesne szczątki spoczywają na cmentarzu komunalnym w Radomiu.

Uroczystości pogrzebowe o. Huberta Czumy miały charakter państwowy . Obecnie byli przedstawiciele prezydenta RP, premiera, oraz miast, których był honorowym obywatelem, a także delegacje „Solidarności” z wielu regionów kraju.

Źródła: radioplus.com.pl  /  diecezja.radom.pl  /  dzieje.pl

Foto główne: radom.gosc.pl