Historia Polska i świat Społeczeństwo

20 czerwca – Narodowy Dzień Powstań Śląskich

Narodowy Dzień Powstań Śląskich / fot. Gov.pl

20 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Celebrowany jest on w rocznicę wkroczenia na Górny Śląsk wojsk polskich na czele z gen. broni Stanisławem Szeptyckim.

20 czerwca obchodzimy święto upamiętniające trzy zrywy śląskie, które miały miejsce w 1919, 1920 i 1921 r. Dzień ten jest hołdem dla Powstańców Śląskich za ich patriotyczne poświęcenie dla dobra Ojczyzny. Powstania śląskie mają wymiar ponadregionalny. Odegrały bowiem niezwykle ważną rolę w procesie jednoczenia ziem polskich po okresie zaborów i wywarły istotny wpływ na ukształtowanie się zachodniej granicy odrodzonej Rzeczypospolitej.

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, jednak granice państwa nie zostały od razu ustalone, a ich formowanie trwało aż do 1922 r. Przez ten czas ważyła się sprawa przynależności państwowej Górnego Śląska. Kolejne powstania przybliżały powrót tych ziem do Polski, by w konsekwencji ostatecznie udokumentować polskość tych terenów.

Narodowy Dzień Powstań Śląskich obchodzony jest w rocznicę wkroczenia na Górny Śląsk wojsk polskich na czele z gen. broni Stanisławem Szeptyckim. Niedługo po tym wydarzeniu, w lipcu 1922 r., odbyła się w Katowicach uroczystość zjednoczenia Górnego Śląska z Polską przez symboliczne połączenie ziemi śląskiej z Rzecząpospolitą.

Ustawę ustanawiającą święto Sejm uchwalił 12 maja 2022 r. z inicjatywy Prezydenta RP. Z apelem do głowy państwa o wniesienie projektu zwrócił się Sejmik Województwa Śląskiego oraz organizacje społeczne z regionu.

Źródło: Sejm.gov