Historia Radom i okolice Społeczeństwo

80 lat temu w Radomiu został rozstrzelany por. cc. Jan Rogowski ps. „Czarka”

80 lat temu, 16 lutego 1944 r. w Radomiu został rozstrzelany por. cc. Jan Rogowski ps. „Czarka”, jeden z Cichociemnych.

Cichociemny został aresztowany miesiąc wcześniej, 3 stycznia 1944 r,, na moście w Białobrzegach. Rogowski został zdradzony przez kolegę z oddziału partyzanckiego, a jednocześnie agenta Gestapo Jerzego Wojnowskiego ps. „Motor”.

Po śledztwie przeprowadzonym w radomskim Gestapo „Czarka” został skazany na karę śmierci.

Był jednym z pierwszych cichociemnych zrzuconych do kraju. Kolejne przydziały w kraju: II odcinek Wydzielonej Organizacji Dywersyjnej „Wachlarz”, Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury” w Górach Świętokrzyskich, baza zaopatrzenia „Start IV”.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu