Historia Radom i okolice Społeczeństwo

97 lat temu Mazurek Dąbrowskiego oficjalnym hymnem

97 lat temu, 26 lutego 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego (Pieśń Legionów Polskich we Włoszech) został uznany za oficjalny Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech – pierwotny tekst pieśni jest autorstwa Józefa Wybickiego powstał w Reggio nell’Emilia (okolice Parmy i Bolonii) jako piosenka żołnierska śpiewana do popularnej melodii mazurka.

Po raz pierwszy został wykonany publicznie 20 lipca 1797 r. podczas uroczystości na cześć twórcy Legionów Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

Kiedy dokładnie wybrano Mazurek Dąbrowskiego na hymn narodowy?

Najczęściej pojawia się data 26 lutego 1927 roku. W tym dniu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało Okólnik nr 49 do wojewodów (i – jak dodano w nawiasie – do wszystkich) podpisany przez Sławoja Składkowskiego.

W tym dokumencie podano jedyny obowiązujący tekst pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła”. Także w roku 1927 ukazało się zapowiedziane w okólniku opracowanie „Polski hymn narodowy na 2, 3 i 4-głosowy chór mieszany i 4-głosowy chór męski a capella, lub z towarzyszeniem fortepianu, orkiestry wojskowej i salonowej” Feliksa Konopaska z oficjalną melodią i harmonizacją zatwierdzoną 2 kwietnia 1927 roku.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu / fot. spiewnikniepodległości.pl