O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Akcja Katolicka w Diecezji Radomskiej prężnie się rozwija

Akcja Katolicka w Diecezji Radomskiej liczy już prawie 340 członków. Stowarzyszenie powiększyło też liczbę oddziałów parafialnych.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w rekolekcjach, które odbywały się w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie w Dąbrówce nad Pilicą. Na zakończenie rekolekcji bp Solarczyk wręczył 37 nowym członkom Akcji Katolickiej legitymacje. Udzielił również nominacji asystentom i prezesom nowych oddziałów parafialnych AK, które powstały w dwóch miejscach. Jeden w Przysusze w parafii św. Jana Nepomucena, drugi przy parafii św. Rozalii w Dąbrówce.

Rekolekcje poprowadził ks. Zdzisław Bochniak, asystent parafialnego oddziału Akcji Katolickiej z parafii Bożej Opatrzności w Radomiu.

Kilka słów o ks. rekolekcjoniście powiedziała prezes Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej Teresa Połeć.

– Nasz rekolekcjonista prawie 20 lat duszpasterzował na Wileńszczyźnie, ma więc szczególne doświadczenie miłości do Kościoła, doświadczonego ciężkimi prześladowaniami i odradzającego się po upadku Związku Sowieckiego. Jako proboszcz i bardzo oddany dziełu Akcji Katolickiej kapłan, także z własnego doświadczenia wiary przekazywał wiele cennych wskazań dla lepszego przeżywania naszej osobistej wiary w Kościół i miłości do Kościoła oraz dla owocnego wypełniania naszego posłannictwa w Akcji Katolickiej – powiedziała Teresa Połeć, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej.

Formacyjne ćwiczenia duchowe odbywały się pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy. Kocham Chrystusowy Kościół”.

Do hasła tego odniósł się asystent diecezjalny Akcji Katolickiej ks. Andrzej Jędrzejewski.

– Trudno o temat bardziej istotny dla osób związanych z Akcją Katolicką. Dla naszego stowarzyszenie wiara w Kościół i miłość do Kościoła są przecież najbardziej charakterystycznym rysem i najważniejszym zobowiązaniem. Chcemy w bliskości Boga, w modlitwie, karmieniu się słowem i doświadczeniu wspólnoty znaleźć odwagę wiary na czas bardzo niespokojny – mówił asystent diecezjalny Akcji Katolickiej ks. Andrzej Jędrzejewski.

W czasie rekolekcji uczestnicy mieli okazję pomodlić się przed relikwiami św. Jana Pawła II. Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej Teresa Połeć nawiązała do rozpętanej na dużą skalę nagonki na świętego papieża i wyraziła sprzeciw przeciwko szkalowaniu jego osoby.

– W ten czas wielkopostnych rekolekcji rozdzierała nasze serca medialna nagonka na wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II, mająca na celu zniesławienie Papieża Polaka wobec której nie mogliśmy przejść obojętnie. Jesteśmy naocznymi świadkami życia Jana Pawła II, jego nauczania w którym odnajdujemy odniesienie do źródeł Bożej prawdy. Święty Jan Paweł II zawsze był i będzie dla nas moralnym drogowskazem i przewodnikiem oraz fundamentem naszej narodowej tożsamości. Wszyscy zgodnie stwierdzamy, że nie może zabraknąć w nas czytelnego świadectwa w obronie świętości i dobrego imienia Jana Pawła II, naszego świętego patrona. Wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw wobec szkalowania jego osoby i wprowadzania do przestrzeni publicznej oderwanego od rzeczywistości wizerunku tego wielkiego świętego Polaka – powiedziała Teresa Połeć.

Akcja Katolicka jest organizacją o charakterze religijno-społecznym, zrzeszającą świeckich katolików. Stowarzyszenie zostało powołane w celu pogłębiania formacji chrześcijańskiej swoich członków, a także do realizowania szeroko rozumianej misji apostolskiej Kościoła, która wyraża się poprzez konkretne działania na rzecz dobra wspólnego. Wszystkie te działania odbywają się we współpracy z hierarchią kościelną.

Organizację powołał do życia papież Pius XI w 1928 r. Opiera się ona o założenia zawarte w encyklice Ubi arcano z 1922 r. Różnorodne działania akcji Katolickiej mają zmierzać do budowania państwa sprawiedliwości społecznej, zgodnie z nauką Kościoła.

W Polsce pierwsze struktury stowarzyszenia zaczęły powstawać na przełomie lat 20 i 30 XX w. Już na samym początku Akcja Katolicka w naszym kraju stała się znaczącym ruchem, mającym duży zasięg i siłę oddziaływania . Skupiała przedstawicieli wszystkich grup społecznych. W 1939 r. liczyła ok. 750 tys. członków. Dynamiczny rozwój przerwała II wojna światowa, natomiast po jej zakończeniu była zakazana przez władze komunistyczne. Odrodziła się dopiero w latach 90 XX w. za sprawą Ojca Świętego Jana Pawła II. W odpowiedzi na wezwanie skierowane przez papieża do polskich biskupów w czasie wizyty apostolskiej w 1993 r. Polski Episkopat zatwierdził w 1996 r. statut Akcji Katolickiej. W archidiecezji krakowskiej organizacja ta została erygowana w 1997 r. dekretem kardynała Franciszka Macharskiego.

Patronalnym świętem Akcji Katolickiej jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Akcja Katolicka w diecezji Radomskiej została powołana do istnienia w 1995 r. Przyczynił się do tego ówczesny ordynariusz bp Edward Materski, który oddał katolicką organizację w opiekę Matce Bożej Pocieszenia, czczonej w sanktuarium w Błotnicy. Było to 24 listopada 1995 r. Pierwszym asystentem został ks. Adam Płuciennik, a pierwszym prezesem Jan Rejczak.

 

Źródła: radioplus.com.pl  / akcja-katolicka.pl

Foto: radioplus.com.pl