O tym się mówi Radom i okolice

Andrzej Sobieraj został uznany winnym pomówienia Stanisława Kowalskiego

Andrzej Sobieraj został uznany winnym pomówienia Stanisława Kowalskiego, prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec ’76. Sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem.

Cała sprawa rozpoczęła się 2019 roku, kiedy to Andrzej Sobieraj, prezes Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Radomiu na konferencji prasowej poinformował, że posiada stosowne dokumenty podważające działalność Stanisława Kowalskiego jako opozycjonisty od 1976 r. i i kwestionujące jego udział w wydarzeniach Radomskiego Czerwca ’76.

Kowalski wstąpił na drogę sądową, która zakończyła się po trzech latach prawomocnym wyrokiem sądu.

Oskarżony Andrzej Sobieraj został uznany za winnego pomówienia prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec ’76, Stanisława Kowalskiego oraz został skazany prawomocnym wyrokiem na karę grzywny w wysokości 3 tys. zł, nawiązkę w wysokości 3 tys. zł oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Jak poinformował Karol Sońta, radca prawny do dnia dzisiejszego oskarżony nie wykonał wyroku.

Źródło: CZD