O tym się mówi PAP Radom i okolice Społeczeństwo

Apel o bezpieczeństwo nad wodą. W subregionie radomskim jest 9 tzw. czarnych punktów

W subregionie radomskim znajduje się 9 tzw. czarnych punktów wodnych. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami, w piątek w Białobrzegach (Mazowieckie) władze Mazowsza, policja i ratownicy przypominali o zasadach bezpieczeństwa nad wodą i apelowali o rozsądek i ostrożność podczas kąpieli.

W subregionie radomskim i pow. grójeckim w ub. roku woda utonęło 10 osób. Jak podkreślił wicemarszałek woj. mazowieckiego Rafał Rajkowski, jedną z przyczyn było wybieranie niestrzeżonych i nieznanych akwenów.

– Ta liczba ofiar powinna być przestrogą dla wszystkich wypoczywających nad wodą. Zachowajmy zdrowy rozsądek. Przede wszystkim zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych towarzyszy. Nie ignorujmy tablic ostrzegawczych – podkreślił Rajkowski.

Z-ca komendanta powiatowego policji w Białobrzegach podinsp. Paweł Ozga wskazał, że ze statystyk wynika, iż częściej dochodzi do utonięć nad rzekami, jeziorami czy nawet stawami niż nad morzem.

– Obserwując wodę z brzegu, nie możemy mieć pewności, co kryje się w głębi – czy w tym miejscu jest silny nurt, gdzie jest dno, czy są wiry – podkreślił podinspektor.

Od 2009 r. samorząd województwa mazowieckiego we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w. w Radomiu oraz Komendą Stołeczną Policji w Warszawie prowadzą akcję prewencyjną polegającą na oznaczaniu miejsc niebezpiecznych tzw. czarnymi punktami wodnymi.

W tym roku, po raz pierwszy, w identyfikację i aktualizację miejsc szczególnie niebezpiecznych zaangażowane zostały podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego.

– Niebezpieczne czarne punkty na wodzie są jak ukryte zagrożenia w naszym życiu – mogą wydawać się niewinne i niepozorne, ale gdy tylko zbliżysz się zbyt blisko, mogą cię pogrążyć w mrocznych głębinach niebezpieczeństwa – ostrzegała ratowniczka wodna z Powiatowego WOPR w Białobrzegach Marta Tomczyńska.

W subregionie radomskim oznaczonych jest 9 czarnych punktów; najwięcej na Wiśle: w pow. kozienickim – w Kępeczkach, Kuźmach, Wilczkowicach Górnych, Kłodzie, Zajezierzu, Kolonii Raj i miejscowości Kłudzie. Czarnymi punktami oznaczone są także wyrobiska pokopalniane po cementowni w Wierzbicy (pow. radomski) i w Szydłowcu (pow. szydłowiecki). W całym woj. mazowieckim są 123 czarne punkty. Oprócz akcji oznakowywania najniebezpieczniejszych kąpielisk na Mazowszu, samorząd województwa od 2016 r. współpracuje również z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”. W tym roku wsparcie trafiło do 13 organizacji, które łącznie otrzymały wsparcie w wysokości 1,4 mln zł.

– 330 tys. zł trafiło do jednostek z subregionu radomskiego. Po 110 tys. zł otrzymały Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach, Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu – poinformował radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

Organizacje mogły otrzymać wsparcie m.in. na utrzymanie dyżurów ratowników w okresie realizacji zadania, na zakup nowego sprzętu ratowniczego, zakup nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej, na którym prowadzone będą dyżury ratownicze, zakup środków transportu lądowego i wodnego, pokrycie kosztów utrzymania w gotowości sprzętu ratowniczego, zakup paliwa do prowadzenia działań ratowniczych czy też pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych w zakresie obsługi sprzętu oraz przeprowadzeniu szkoleń psów ratowniczych wraz z przewodnikami. Od 2016 r. na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przekazał łącznie 3,5 mln zł.

27-latka wpadła do Wisły. Trwają poszukiwania

W tym roku na terenie województwa mazowieckiego utonęło już 13 osób. Dla porównania – w zeszłym roku było 69 utonięć, a w 2021 r. – 38. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka

ilp/ ok/