Radom i okolice Społeczeństwo

Będą nowi dowódcy w szeregach żołnierzy 6MBOT – rusza SONDA 

Nauczą się dowodzenia drużyną, stawiania zadań i odpowiedzialności za podległych sobie żołnierzy – w koszarach w Radomiu rozpoczął się kurs SONDA dla kandydatów na pierwszy stopień podoficerski w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Jego absolwenci obejmą stanowiska dowódców sekcji lekkiej piechoty. To już 10. edycja SONDY.  

Kurs rozpoczął się od kwalifikacji, które przeszło 21 kandydatów. Musieli zdać pisemny test z wiedzy teoretycznej oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Od tego momentu uczestnicy SONDY będą zdobywać wiedzę niezbędną do służby w korpusie podoficerów. Pierwszy etap to samodzielne przygotowywanie za pomocą platformy e-learningowej, drugi to udział w zgrupowaniach i zajęciach praktycznych. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu żołnierze otrzymają stopień kaprala – najniższy w korpusie podoficerskim, ale jednocześnie pierwszy, w którym obejmuje się dowodzenie nad grupą żołnierzy. 

Kapral to więcej niż stopień 

Kapral jest odpowiedzialny za kierowanie drużyną żołnierzy, w tym za szkolenia i instruktaże. W tej roli pełni zarówno funkcję lidera, jak i nauczyciela – prowadząc żołnierzy w codziennych obowiązkach oraz działaniach bojowych. Jest też łącznikiem w komunikacji między szeregowymi a wyższymi przełożonymi, przekazując rozkazy i informacje zwrotne.  

– Kapral musi potrafić zarządzać zespołem, motywować oraz inspirować swoich podwładnych. Takie stanowisko wymaga siły, mądrości i odpowiedzialności, dlatego jestem zbudowany, że w naszej Brygadzie nie brakuje żołnierzy, którzy chcą podjąć to wyzwanie. Dzięki nim wzmacniamy korpus podoficerów, a im otwieramy drzwi do dalszego rozwoju

powiedział pułkownik Witold Bubak dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

10. edycja SONDY 

6 Mazowiecka Brygada OT w ciągu ostatnich 5 lat przeszkoliła i mianowała na stopień podoficerski ponad 200 terytorialsów. To już 10. edycja SONDY. Sam kurs trwa kilka tygodni, w czasie których uczestnicy szlifują swoje dowódcze umiejętności, m.in. metodykę nauczania i dowodzenie sekcją. Uczą się również, jak określać cele i rozliczać podległych sobie żołnierzy. 

– Cieszę się, że przeszedłem kwalifikacje. Przede mną dużo pracy, nauki i dyscypliny, ale mam nadzieję, że dzięki temu uda mi się uzyskać nominację podoficerską i spełniać się w służbie wojskowej w stopniu kaprala 

mówi st. szer. Piotr, uczestnik kursu SONDA.

Kurs SONDA jest tylko jedną z wielu opcji rozwoju, jakie oferuje 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Terytorialsi mogą też rozwiać swoje kompetencje poprzez udział w kursie oficerskim AGRYKOLA oraz licznych kursach specjalistycznych i szkoleniach rotacyjnych. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.