Radom i okolice Społeczeństwo

Bezpłatne czujniki czadu od Powiatu Radomskiego

Powiat Radomski rusza ze społeczną kampanią prewencyjną, skierowaną do seniorów. W jej ramach odbędą się spotkania w różnych miastach i gminach, podczas których będzie można otrzymać bezpłatnie czujnik czadu.

O rozmaitych zagrożeniach porozmawiają z seniorami policjanci i strażacy. Z kolei powiatowy rzecznik konsumentów będzie ostrzegać przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Akcja potrwa do połowy lutego 2024.

Spotkania w ramach kampanii pod hasłem ,,Babciu, dziadku NIE czujesz – trujący, bezwonny, bezbarwny” będą organizowane w szkołach i jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu Radomskiego. Odbędą się one w następujących terminach: 

30.01.2024, godz. 10:00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej (gm. Wierzbica)

31.01.2024, godz. 11:00

Zespół Szkół w Pionkach (miasto Pionki)

01.02.2024, godz. 16:00

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach (gm. Jedlińsk)

02.02.2024 godz. 11:00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze (gm. Zakrzew)

05.02.2024, godz. 11:00

Szkoła Podstawowa im. Ludwika Kupczyka w Seredzicach (gm. Iłża)

06.02.2024, godz. 11:00

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku (gm. Przytyk)

07.02.2024, godz. 10:00

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. “INKA” w Owadowie (gm. Jastrzębia)

08.02.2024, godz. 9:30

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Goździe (gm. Gózd)

09.02.2024, godz. 12:00

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sławnie (gm. Wolanów)

12.02.2024, godz. 11:00

Powiatowy Instytut Kultury (miasto i gmina Iłża)

13.02.2024, godz. 13:00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlni (gm. Pionki)

21.02.2024, godz. 11:00

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie (miasto i gmina Skaryszew).

Bezpłatne czujniki czadu dla seniorów

Podczas spotkań będzie możliwe bezpłatne przekazanie czujnika tlenku węgla na wniosek mieszkańca Powiatu Radomskiego, który:

– ma ukończone 65 lat i zamieszkuje na terenie Powiatu Radomskiego,

– nie ma ukończonych 65 lat, ale jest osobą przewlekle chorą, niepełnosprawną, zamieszkującą samotnie na terenie Powiatu Radomskiego.

Czujniki zostały zakupione z budżetu Powiatu Radomskiego i będą rozdysponowane wśród mieszkańców powiatu. Podczas każdego ze spotkań przewidywane jest przekazanie ok. 100 takich urządzeń.

Spotkaniom będą towarzyszyć prelekcje prewencyjne, prowadzone przez:

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na temat różnego rodzaju oszustw internetowych, m.in. wyłudzaniu danych, podszywaniu się pod zaufane podmioty, a także uczulenie osób starszych na oszustwa telefoniczne m.in. metodą „na wnuczka”, „na policjanta” oraz na liczne modyfikacje tego nadużycia.

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą tlenek czadu, uwalniający się podczas użytkowania systemu grzewczego w trakcie sezonu zimowego, sposobów montażu czujników czadu, zasad bezpiecznego postępowania podczas wykrycia obecności tlenku węgla oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych, ale także zagrożeń i przyczyn powstawania pożarów, zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz podstawowych zagadnień dotyczących pierwszej pomocy.  

Powiatowego Rzecznika Konsumentów na temat skutecznego składania reklamacji towaru, prawa rękojmi czy gwarancji oraz dochodzenia swoich praw w sytuacjach spornych ze sprzedawcami czy producentami towarów. 

Kampania zakłada podjęcie wspólnych działań profilaktycznych Starostwa Powiatowego w Radomiu, Komedy Miejskiej Policji w Radomiu, Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu i Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta, skierowanych do seniorów z terenu Powiatu. Projekt ma na celu zapobieganie zachowaniom aspołecznym, w szczególności skierowanym przeciwko seniorom, podejmowanie działań wspierających seniorów, opierających się na przeciwdziałaniu zagrożeniom życia codziennego. 

Kampania jest realizowana w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli Porządku Publicznego na lata 2022-2024 pn. ,,Bezpieczny Powiat Radomski”.

Informacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radomiu tel. (48) 365-58-01 wew. 183, 184.

Źródło: Powiat Radomski