Radom i okolice Religia Wiadomości

Bierzmowanie w Tradycyjnej Formie Rytu Rzymskiego [+FOTO]

W niedzielę 9 października, w kościele pw. Trójcy Świętej w Radomiu, odbyło się bierzmowanie czterech osób z Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Radomskiej. Obrzędy bierzmowania sprawowane były w Tradycyjnej Formie Rytu Rzymskiego.

Forma udzielania sakramentu bierzmowania w Tradycyjnej Formie Rytu Rzymskiego, różni się pod wieloma względami od obrzędów bierzmowania stosowanych powszechnie. Osoba bierzmowana klęka przed kapłanem sprawującym sakrament. W tym czasie świadek przedstawia szafarzowi kandydata do bierzmowania podając jego imię i kładąc dłoń na jego prawym ramieniu. Sakrament udzielany jest w języku łacińskim. Istotnym elementem obrzędu jest namaszczenie czoła olejem Krzyżma świętego. Po namaszczeniu szafarz uderza symbolicznie w policzek osobę przyjmującą bierzmowanie na znak, że odtąd musi być gotowa, aby świadczyć swoim życiem o Chrystusie nawet za cenę trudu i cierpienia.

Ze szczegółowym opisem obrzędów bierzmowania w tej formie można zapoznać się na stronie internetowej Duszpasterstwa, TUTAJ.

Sakramentu bierzmowania w radomskim kościele ojców jezuitów udzielił ks. Tomasz Rokita (do niedawna stały celebrans Mszy trydenckich sprawowanych w tamtejszym kościele). Na udzielenie tego sakramentu ks. Tomasz otrzymał specjalne upoważnienie od Biskupa Diecezjalnego Diecezji Radomskiej ks. bpa Marka Solarczyka.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni duchowni, klerycy, ministranci i wierni świeccy z różnych ośrodków tradycji katolickiej w Polsce (Warszawa, Sandomierz). Po obrzędach bierzmowania i aspersji (tj. pokropieniu zgromadzonych wodą święconą) ks. Tomasz Rokita sprawował Mszę św. solenną z asystą diakona i subdiakona. Wymienione funkcje pełnili ks. Dawid Karaś, Delegat Biskupa ds. Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Radomskiej i p. Łukasz Wolański, akolita stały. Kazanie wygłosił o. Rafał Kobyliński, superior wspólnoty OO. Jezuitów w Radomiu, rektor miejscowego kościoła.

Śpiewy chorałowe w czasie celebracji wykonali kantorzy z warszawskiej Scholi św. Władysława z Gielniowa (Schola Cantorum Beati Vladislai). Za organami zasiedli p. Piotr Ulrich, kierownik scholi i p. Radosław Rzepka, jeden z organistów Duszpasterstwa, opiekun radomskiej scholi gregoriańskiej.

 

Niedzielne Msze święte w Tradycyjnej Formie Rytu Rzymskiego w Diecezji Radomskiej celebrowane są w dwóch miejscach: w Radomiu, w kościele pw. Trójcy Świętej, o godz. 15:00, oraz w Starachowicach, w kościele Matki Bożej Częstochowskiej, o godz. 17:00. Od 1 października 2022 r. regularnej celebracji Mszy trydenckich w Radomiu ponownie podjął się ks. Dawid Karaś.

 

Podziękowania dla księdza Dawida Karasia za pomoc w pisaniu artykułu.

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Państwu Katarzynie i Danielowi Nowickim.