Historia Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Bieżące badania na zamku w Iłży [+VIDEO]

Bieżące badania na zamku w Iłży – czyli ciąg dalszy relacji z badań, jakie prowadzono w kilkunastu ostatnich miesiącach na zamku w Iłży.

Od marca do maja 2022 r. prowadzono prace teledetekcyjne (metody pozyskiwania danych z odległości za pomocą różnych czujników), mające na celu wykonanie dokładnych pomiarów wzgórza zamkowego, jak i fragmentów ruiny zamku w Iłży.

Badania na zamku w Iłży

Były to pierwsze w historii zamku tego typu pomiary, o takim zakresie, i do tego z zastosowaniem mobilnego skanowania laserowego (najnowszych urządzeń pomiarowych) skanerem GeoSLAM ZEB-Horizon oraz dronem DJI Matrice 300 RTK wyposażonym w skaner i kamerę fotogrametryczną. Skaner mierzył – nie dotykając zamku – z prędkością 300 tysięcy punktów na sekundę!

Pomiary laserowe należą obecnie do najlepszych i najdokładniejszych technik dokumentowania zabytków, takich jak zamek w Iłży. Prace laserowe (SLAM) prowadzono z dokładnością pomiaru rzędu 1-3 cm, a rejestrację fotograficzną – generującą ortofotomapę wzgórza zamkowego (czyli zdjęcie lotnicze z niskiego pułapu), z dokładnością widzenia pojedynczych kamieni w murach.

Uzyskano zbiór danych, który jest bardzo dokładnym odwzorowaniem terenu wzgórza oraz części ruin. Takie dane posłużą m.in. do monitorowania stanu zabytku, jak i terenu. Materiał zasilił również system informacji przestrzennej zamku w Iłży. Tego typu prace pozwalają rejestrować m.in. sytuacje i strefy zagrożenia powstające na wzgórzu zamkowym w Iłży czyli osuwiska, zapadliska itp..

Ciekawostką jest to, że tak dokładny pomiar posłużył np. do przygotowania prototypowego wydruku 3D zamku górnego – miniaturki zamku jakiej jeszcze nie było,

Prace teledetekcyjne będą kontynuowane, a dane znajdują się obecnie w opracowaniu i analizach. O szczegółach ich wyników badacze poinformują w przyszłości.

Badania realizowała Fundacja Hereditas – wraz z zespołem TPI sp. z o. o. – z udziałem mgra Artura Malczewskiego oraz Karola Rosiaka, a także mgra Ireneusza Badury z ramienia Fundacji Hereditas (kierownikiem badań był prof. ucz. dr hab. Rafał Zapłata, pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Pomiary laserowe są częścią interdyscyplinarnych działań, jak i kolejnym elementem kompleksowego, długoterminowego oraz wieloaspektowego podejścia do badań, ochrony i udostępniania zamku w Iłży.

Pomiary wykonano na zlecenie Burmistrza Iłży Przemysława Burka, ze środków Gminy Iłża.

Źródło: Zamek w Iłży / Gmina Iłża / Fundacja Hereditas. Fot. R. Zapłata / I. Badura


 Postaw mi kawę na buycoffee.to