O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Biskup Solarczyk obchodził 12. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej

Biskup Diecezji Radomskiej Marek Solarczyk obchodził w niedzielę 19 listopada 12. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. Z tej okazji sprawowana była Msza św. w radomskiej katedrze.

Pasterz diecezji radomskiej podsumował ten miniony czas jako piękny i przebogaty, wypełniony Panem Bogiem, modlitwą, chwilami skupienia, a także obfitujący w spotkania z ludźmi i liczne podróże.

Bp Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 1967 r. w Wołominie. Jest synem Henryka i Marianny z domu Kruk. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Duczkach k. Wołomina. W tej miejscowości od 1973 r. do 1981 r. uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Następnie uczył się w Technikum Samochodowym im. Czesława Orłowskiego w Warszawie. W 1986 r. zdał egzamin dojrzałości oraz egzamin z przygotowania zawodowego, po którym uzyskał tytuł technika.

W tym samym roku wstąpił do Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po zakończeniu studiów przygotowujących do kapłaństwa w archidiecezji Warszawskiej obronił pracę magisterską na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Wskutek reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, pod koniec formacji seminaryjnej został inkardynowany do Diecezji Warszawsko-Praskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1992 r. w katedrze św. Floriana w Warszawie.

Potem w czerwcu tego samego roku został skierowany przez władze diecezjalne do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie-Marysinie Wawerskim.

Od czerwca 1993 r. do 2003 r. pracował na wikariacie w parafii katedralnej. Przez kolejne dwa lata był tam rezydentem. 22 czerwca 2005 r. otrzymał nominację na wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie-Tarchominie. 26 czerwca 2009 r. został mianowany proboszczem parafii katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Równolegle z pracą duszpasterską prowadził pracę naukową. Doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie obronił w maju 1999 r. Napisał ponad 20 artykułów naukowych, oraz książkę o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej. Jest także współautorem kilku opracowań o tematyce społeczno-historycznej.

Przez 27 lat uczył religii w VIII Liceum im. Króla Władysława IV w Warszawie. W latach 1993 – 1996 pełnił funkcję rzecznika prasowego kurii Biskupiej i korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej. W październiku 1996 r. został mianowany ceremoniarzem katedralnym. Funkcje tę pełnił do czasu otrzymania nominacji biskupiej. Był wtedy odpowiedzialny za przygotowywanie liturgii podczas wielu kościelnych uroczystości o charakterze diecezjalnym i ogólnowarszawskim. Wśród powierzonych zadań było przygotowanie Liturgii Słowa, której przewodniczył św. Jan Paweł II przed katedrą św. Floriana w czerwcu 1999 r. W czasie prac I Synodu Diecezjalnego przewodniczył Komisji Liturgicznej.

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego prowadził wykłady z historii Kościoła. W zakresie dydaktycznym i badawczym współpracował z Wyższą Szkołą Humanistyczna w Pułtusku, Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Ośrodkiem Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim, z Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, Komisją Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i innymi instytucjami odpowiadającymi za pielęgnowanie dziedzictwa przeszłości.

Od 1999 roku jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Organizował i prowadził spotkania, wykłady i odczyty dotyczące historii Kościoła i warszawskiej Pragi.

Był odpowiedzialny za zorganizowanie Diecezjalnego Archiwum Akt Starych. Od stycznia 2007 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Historycznej Metropolii Warszawskiej do zbadania zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącej osób duchownych. Był również członkiem diecezjalnej Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Kościelnego oraz członkiem Komisji ds. Studiów, a także przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Ogólnego.

Od grudnia 2006 roku był kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Warszawsko-Praskiej. Jako biskup pomocniczy pełnił funkcję prepozyta kapituły katedralnej.

8 października 2011 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Święcenia biskupie otrzymał w katedrze warszawsko-praskiej 19 listopada 2011 roku (w wigilię uroczystości Chrystusa Króla).

W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełnił różne funkcje. Najpierw był przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i delegatem KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Potem był delegatem KEP ds. Powołań i przewodniczącym Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Następnie pełnił funkcję członka Komisji Duchowieństwa, członka Komisji Wychowania Katolickiego, członka Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko Augsburską, członka Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”. Od 2013 r. do 2016 r. był Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej w Polsce, a w latach 2014-2018 delegatem KEP ds. działalności w Polsce „Pomoc Kościołowi w potrzebie”.

W lipcu 2014 roku organizował Europejskie Spotkania Powołaniowe w Warszawie, a w październiku 2016 roku uczestniczył w Konferencji Duszpasterstwa Powołaniowego w Rzymie. W październiku 2018 roku był ojcem synodalnym podczas XV Synodu Biskupów w Rzymie („Młodzież – wiara i rozeznawanie powołania”), a w styczniu 2019 roku wspierał prace Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

Biskupem diecezjalnym diecezji radomskiej został mianowany 4 stycznia 2021 r. przez papieża Franciszka. Kanonicznie objął diecezję 8 stycznia 2021 r., natomiast 27 stycznia 2021 r. odbył się jego ingres do katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu.

Źródła: radioplus.com.pl / diecezja.radom.pl

Foto: diecezja.radom.pl