O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Bp Piotr Turzyński obchodził 8 rocznicę sakry

Biskup Piotr Turzyński obchodził we wtorek 28 lutego ósmą rocznicę otrzymania święceń biskupich. Uroczystość przyjęcia sakry odbywała się w radomskiej katedrze, pod przewodnictwem abp Celestino Migliore.

Z okazji tej rocznicy, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu sprawowana była Msza Św. koncelebrowana przez bp Marka Solarczyka i kapłanów z seminarium. Przewodniczył jej bp. Turzyński.

Ks. bp Turzyński przywitał wszystkich słowami:

– Dziękuję za tę wspólnotę modlitwy. Chcę razem z wami dziękować za 8 lat posługi, za wszelkie dary, krzyże, spotkania i za to wszystko, czego doświadczyłem przez ten czas. Proszę również o Bożą łaskę bycia razem z wami – powiedział biskup Piotr Turzyński

Homilię wygłosił bp Marek Solarczyk, nadmieniając, że ten dar sakry biskupa Piotra można odczytywać jako dar od Boga:

– On posyła nas, aby posługa przyniosła owoc, który wypełni chwałą i ziemię i niebo. Kiedy uświadomimy sobie to, do czego zostaliśmy zaproszeni, odkrywamy w sobie to ludzkie pragnienie, tęsknotę, odpowiedzialność, gorliwość i gotowość do tego, aby ciągle, ciągle tym żyć. Aby mieć to przekonanie, że mam być kroplą Bożej wody dla tych, których Bóg wpisuje w moją modlitwę. Człowiek staje wobec wielkiej odpowiedzialności i powinniśmy zawsze stawać w postawie wielkiej pokory – mówił biskup Marek Solarczyk

Bp. Piotr Turzyński urodził się w Radomiu, dnia 28 września 1964 r. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1988 r. Jest absolwentem IV LO im. T. Chałubińskiego. Uczył się klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Należał do Ruchu Światło-Życie, był tam animatorem. Od 1982 r. do 1988 r. studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu i w Radomiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1988 r. z rak bp. E. Materskiego, w radomskiej konkatedrze. Pierwszą parafią, gdzie posługiwał jako wikariusz był kościół pw. Matki Odkupiciela w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tam prowadził młodzieżową grupę oazową, był duszpasterzem nauczycieli.

Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tam uzyskał magisterium z teologii. Następnie podjął studia w Rzymie. Najpierw w latach 1989 – 1992 w Instytucie Patrystycznym Augustinianum, które ukończył licencjatem z teologii i nauk patrystycznych. Potem od 1992 r. do 1995 r. studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, otrzymując w 1996 r. doktorat z nauk teologicznych. W 2014 r. uzyskał habilitację na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

17 stycznia 2015 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji radomskiej ze stolicą tytularną Usula.

Świecenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015 r. z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce, Celestino Migliore. Obecni byli także abp metropolita częstochowski Wacław Depo oraz bp diecezji radomskiej Henryk Tomasik.

W 2015 r. został również delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, natomiast w 2022 r. delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W 2018 r. wszedł w skład Rady Stałej KEP.  W 2020 r. zasiadał w Komisji Nauki Wiary, a w 2021 r. w Radzie ds. Społecznych. W kurii diecezjalnej sprawuje urząd wikariusza generalnego.

Jego myślą przewodnią są słowa „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” (Kościół Matka – Matka Kościoła).

 

Źródła: radioplus.com.pl  / pl.wikipedia.org

Foto: radioplus.com.pl