O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Bp Piotr Turzyński – w Komisji ds. Duchowieństwa

Bp Piotr Turzyński decyzją polskich biskupów został wybrany na członka Komisji ds. Duchowieństwa, a także na drugą pięcioletnią kadencję członka Rady Stałej,

W dniach 13-14 marca 2023 r. obradowało w Warszawie 394. Zebranie Plenarne Komisji Episkopatu Polski. Biskupi polscy dokonali wyborów do gremiów i instytucji kościelnych,  podlegających KEP.

Wyniki wyborów 394. Zebrania Plenarnego KEP:

1. Członek Rady Stałej (z wyboru)
bp Piotr Turzyński – koniec 1. kadencji
bp Piotr Turzyński – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję
2. Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
bp Tadeusz Bronakowski – koniec 1. kadencji
bp Tadeusz Bronakowski – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję
3. Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką
bp Jacek Jezierski – koniec 1. kadencji
bp Adrian Put – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję
4. Przewodniczący Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja
bp Wiesław Śmigiel – koniec 1. kadencji
bp Wiesław Śmigiel – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję
5. Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec
bp Jan Kopiec – zakończenie pełnienia posługi
abp Stanisław Budzik – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję
6. Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
bp Józef Wróbel SCJ – koniec 1. kadencji
bp Józef Wróbel SCJ – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję
7. Delegat KEP ds. Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
bp Jan Kopiec – zakończenie pełnienia posługi
bp Adrian Put – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję
8. Asystent Kościelny Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”
bp Michał Janocha – koniec 1. kadencji
bp Michał Janocha – mianowanie na 2. pięcioletnią kadencję
9. Członkowie Komisji Duchowieństwa
bp Wiesław Lechowicz, bp Marek Solarczyk, ks. Włodzimierz Wołyniec – zakończenie pełnienia posługi
bp Piotr Turzyński
bp Andrzej Przybylski
10. Konsultorzy Komisji Charytatywnej
ks. Wojciech Borowski
ks. Dariusz Wilk CSMA
s. Maria Piątkowska CSA
Urszula Bejma
Małgorzata Jarosza-Jarszewska
Ludwik Kotecki
Radosław Marlęga
11. Konsultorzy Rady ds. Społecznych
Aniela Dylus, ks. Stanisław Fel, Jan Klimek, ks. Andrzej Kobyliński, Krzysztof Motyka, Sławomir Sowiński, Wojciech Świątkiewicz – zakończenie pełnienia posługi
Michał Gierycz
Milena Kindziuk
Kamil Sulej
ks. Henryk Skorowski SDB
ks. Grzegorz Zieliński
ks. Marek Żejmo
12. Skład Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
bp Romuald Kamiński – Przewodniczący
Członkowie:
ks. Łukasz Jończy
ks. Marcin Niesporek
ks. Arkadiusz Zawistowski
s. Paula Narożna CSSF
Jadwiga Kazana
Elżbieta Kortyczko
Małgorzata Prusak
Elżbieta Puacz
Jolanta Stokłosa
Tadeusz Wadas
Konsultorzy:
ks. Wojciech Bartoszek
ks. Tomasz Duszczak
Edyta Gadomska
Anna Kaptacz
Waldemar Kostewicz
Małgorzata Krajnik
Dominik Maciej Krzyżanowski
Maria Ochman
Dariusz Paluszek
Mirosław Pietrzak
Marek Posobkiewicz
13. Członek i Konsultor Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
bp Henryk Tomasik, bp Paweł Stobrawa, Marta Walasik-Sałek – zakończenie pełnienia posługi
bp Piotr Przyborek – Członek
Ernest Zienkiewicz – Konsultor
14. Członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
o. Edmund Kowalski CSsR
15. Członek Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem
ks. Hieronim Wróblewski
16. Duszpasterz Krajowy Hospicjów
ks. Piotr Krakowiak SAC – koniec 4. kadencji
ks. Piotr Krakowiak SAC – powołanie na 5. pięcioletnią kadencję
17. Duszpasterz Krajowy Prawników
ks. Tomasz Czarnocki – koniec 2. kadencji
ks. Grzegorz Zieliński – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję
18. Krajowy Moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
o. Stanisław Jarosz OSPPE – zakończenie pełnienia posługi
o. Samuel Zbigniew Karwacki OSPPE – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję
19. Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
ks. Henryk Witczyk – koniec kadencji
ks. Henryk Witczyk – zatwierdzenie na kolejną pięcioletnią kadencję
20. Członek Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
ks. Łukasz Nycz – zatwierdzenie na okres do końca obecnej kadencji Zarządu
21. Kandydat na Zastępcę Dyrektora Caritas Polska
Jarosław Bittel – zakończenie pełnienia posługi
Urszula Bejma – nihil obstat
22. Członek Rady Prawnej
bp Sławomir Oder – zatwierdzenie
23. Zmiana nazwy Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
Rada ds. Środków Społecznego Przekazu zmienia nazwę na Radę ds. Mediów i Komunikacji Społecznej.
24. Skład Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej
bp Rafał Markowski – Przewodniczący
bp Artur G. Miziński – Członek
ks. Przemysław Śliwiński – Sekretarz
ks. Leszek Gęsiak SJ – Członek
ks. Marek Gancarczyk – Członek
ks. Piotr Studnicki– Członek
ks. Paweł Rytel-Andrianik – Członek
Marcin Przeciszewski – Członek
25. Kandydat na Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
ks. Stefan Wylężek – zakończenie pełnienia posługi
ks. Bogdan Piotr Kołodziej – powołanie na 1. kadencję
26. Członek Rady Naukowej
bp Jan Kopiec – zakończenie pełnienia posługi

 

 

Źródła: radioplus.com.pl / ekai.pl

Foto: diecezja.radom.pl