Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłonów

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłonów. Wykonawcą inwestycji będzie firma MARCBUD z Pionek.

Zakres inwestycji o nazwie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłonów, gmina Gózd w formule „zaprojektuj i wybuduj” został podzielony na dwa etapy:

– Etap I – opracowanie dokumentacji budowlanej.

– Etap II – wykonanie robót zgodnie z dokumentacją budowlaną.

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wybudować system kanalizacji sanitarnej umożliwiający odbiór ścieków sanitarnych z posesji w miejscowości Kłonów i Kłonówek Kolonia, wpięcie do projektowanej kanalizacji w miejscowości Kuczki oraz transport ścieków do oczyszczalni w Goździe.

Wartość umowy to 6.500.000,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji określany jest na Listopad 2025 roku.

Na realizacje w/w zadania Gmina Gózd otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.175.000,00 złotych.