Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Co dalej z pociągiem Lublin-Radom-Łódź?

Stowarzyszenie Kocham Radom wystosowało pismo skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka zawierające uwagi dotyczące linii kolejowej Lublin-Radom-Łódź.

Połączenie Lublin-Radom-Łódź jest postulowanym od kilkunastu lat do przywrócenia połączeniem trzech największych obok Warszawy ośrodków miejskich Polski Centralnej. O połączenie takie zabiegają od lat samorządowcy, parlamentarzyści i organizacje społeczne, wyrażając tym głos tysięcy mieszkańców naszych regionów.

W wystosowanym piśmie Stowarzyszenie Kocham Radom podkreśla, że takie połączenie kolejowe obsługiwałoby nie tylko Radom i Łódź, dziś pozbawione w ogóle takiego połączenia, ale także poprawiało połączenie Lublina z Łodzią (dziś zaledwie 3 połączenia realizowane drogą okrężną – dalszą i dłuższą – przez Warszawę) oraz Lublina z Radomiem (dziś zaledwie 5 połączeń dziennie).

Ponadto połączenie kolejowe Lublin-Radom-Łódź zapewniłoby skomunikowanie kolejowe lotniska Warszawa-Radom z sąsiednimi regionami będącymi w obszarze oddziaływania lotniska.

W ubiegłym roku zapowiedziano powrót owej linii kolejowej na wrzesień bieżącego roku. Niestety coraz częściej możemy odebrać informację dotyczące możliwych zmian.

Jak pisze Stowarzyszenie Kocham Radom

– Z satysfakcją przyjęliśmy więc zapowiedź uruchomienia wreszcie takiego połączenia od września br. w obecnym RRJP (IC „Wieniawski”). Jednakże z ogromnym niepokojem odbieramy ostatnie informacje o możliwych zmianach i braku tego pociągu w rozkładzie od korekty wrześniowej. Liczymy na to, że informacje te okażą się nieprawdziwe – czytamy w wystosowanym przez stowarzyszenie piśmie do ministra infrastruktury.

Kolejną niepokojącą informacją jest to, że planowane kursy linii kolejowej Lublin-Radom-Łódź miałyby działać w niekorzystnych godzinach oraz istniałby zaledwie w postaci jednego połączenia dziennie (i to nawet nie codziennie) to dopiero od września, mimo tego, że lotnisko Warszawa-Radom będzie otwarte już w kwietniu bieżącego roku.

Zaproponowane przez Stowarzyszenie Kocham Radom postulaty to co najmniej 4 połączenia bezpośrednie Lublin-Radom-Łódź (i dalej Poznań/Szczecin i/lub Wrocław), przy czym:

takt tych połączeń powinien być stały i wynosić 4h;
odjazd pociągów z Lublina w kierunku Radomia i Łodzi nie powinien znajdować się w bliskości innych pociągów z Lublina do Radomia, innych pociągów z Lublina do Łodzi przez Warszawę, a także innych pociągów z Lublina do Poznania i Szczecina przez Warszawę;
analogicznie – odjazdy pociągów z Poznania i Łodzi w kierunku Radomia i Lublina powinny zapewnić odpowiednią separację czasową od innych pociągów jadących w tych relacjach przez Warszawę;
zważywszy na zaplanowane jeszcze przez kolejne lata prace na Warszawskim Węźle Kolejowym, w celu realizacji postulowanych połączeń Lublin-Radom-Łódź oprócz uruchomienia zupełnie nowych połączeń do obsługi tej trasy rozważyć należy skierowanie przynajmniej części pociągów z trasy Poznań-Lublin czy Łódź-Lublin z relacji przez Warszawę na relację przez Radom, co zapewni realizację połączeń pomiędzy Poznaniem, Łodzią, Radomiem i Lublinem przy zachowaniu i tak dobrej obsługi Poznania, Łodzi i Lublina z Warszawą licznymi innymi połączeniami.

– Postulujemy ponadto, aby w związku z faktem otwarcia lotniska Warszawa-Radom (planowany termin: kwiecień br.) uruchomienie połączeń Lublin-Radom-Łódź odbyło się wcześniej niż we wrześniu, na przykład wraz z czerwcową korektą rozkładu jazdy – czytamy w wystosowanym przez Stowarzyszenie Kocham Radom piśmie.

Całe pismo dostępne jest na internetowej stronie Stowarzyszenie Kocham Radom.