Radom i okolice

Czy Radom otrzyma 380 tys. złotych od Unii Europejskiej?

Zastępca prezydenta Radomia Jerzy Zawodnik poinformował, że realizacja „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” zostanie dofinansowana z funduszy unijnych, w wysokości 380 tys. złotych. Jednakże zachodzi pytanie, czy pieniądze zostaną wypłacone w związku z najnowszymi decyzjami Brukseli?

 

Dofinansowanie będzie obejmowało powiat radomski, na którego terenie planowane są projekty dotyczące między innymi ekologicznego transportu, rozbudowy ścieżek rowerowych, infrastruktury. Jak zaznacza Jerzy Zawodnik, posiadanie tak szeroko zakrojonego planu umożliwi gminom z powiatu radomskiego ubieganie się o pieniądze z zewnątrz na przedsięwzięcia związane z mobilnością.

Jednakże trzeba przypomnieć, Komisja Europejska wstrzymała wypłatę dla Polski większości pieniędzy z funduszy regionalnych przewidzianych na lata 2021-2027. Nasz kraj otrzymał tylko część zaliczki, wypłacanej co roku bezwarunkowo i o wartości zaledwie 0,5 procent całkowitej kwoty. Jednakże te pieniądze są przeznaczone na opłacenie urzędników zatrudnionych do obsługi programów. Warszawa nadal może korzystać z funduszy spójności z okresu budżetowego 2014-2020.

 

Unia wstrzymała wypłatę pieniędzy dla Polski

 

Główną przyczyną zablokowania dla Polski funduszy jest brak porozumienia między rządem a Komisją Europejską w sprawie reformy sądownictwa. Zmiany dokonane przez Polskę w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego unijni urzędnicy uznali za niewystarczające. Cała reforma jest traktowana jako próba podporządkowania władzy sądowniczej przez władzę wykonawczą, co jest sprzeczne z unijną kartą praw podstawowych.

Źródło informacji: facebook.com/zawodnikjerzy