Inwestycje Radom i okolice

Decyzja dla budowy obwodnicy Skaryszewa

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Skaryszewa w ciągu DK9.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia musi spełnić następujące warunki: objęcie stałym nadzorem przyrodniczym całego projektu, wykonanie urządzeń ochrony środowiska w postaci przejść i przepustów dla zwierząt, ogrodzeń ochronno-naprowadzających, a także ogrodzeń drogowych w strefach wzmożonej migracji zwierząt. Zostanie też wykonany pochłaniający ekran akustyczny w celu zminimalizowania oddziaływania hałasu. Dodatkowym zobowiązaniem będzie wykonanie monitoringu skuteczności przejść dla zwierząt przez okres 3 lat od momentu oddania drogi do użytkowania.

Obecnie powstają elementy koncepcji programowej. Projektant przygotowuje dokumentację geologiczną, mapy do celów projektowych oraz uszczegóławia rozwiązania projektowe i techniczne.

Wybrany wariant o długości ok. 6 km przebiega przez obszar gminy Skaryszew po zachodniej stronie miasta. Przyszła trasa, na początkowym fragmencie od węzła z planowaną drogą ekspresową S12 do skrzyżowania z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 9, będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Na pozostałym odcinku jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej będzie możliwa poprzez trzy skrzyżowania: dwa z istniejącym przebiegiem DK9 oraz jedno z drogą wojewódzką. Obwodnica planowana jest w nowym śladzie DK9 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

Termin zakończenia prac przypada na początek 2024 roku.

Następnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, który w systemie projektuj i buduj zrealizuje inwestycję. Przy sprawnym przebiegu postępowania przetargowego szacujemy, że na początku 2025 r. podpiszemy umowę z wykonawcą.

Źródło informacji i foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad